Loading ...

Cục Hải quan TP Đà Nẵng triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2016

08 Tháng Chín 2016 - Thanh Vân
Lượt xem: 3.141     Phản hồi: 0

Để thực hiện tốt nhiệm vụ và hoàn thành chỉ tiêu thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) được giao năm 2016, ngay từ đầu năm Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác, đề ra những giải pháp cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch trên địa bàn nhưng vẫn đảm bảo quản lý Nhà nước về hải quan; giải quyết nhiều trường hợp vướng mắc liên quan Luật Hải quan 2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn. Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS) tại các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục; triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế Đà Nẵng với; triển khai tiếp nhận giấy phép điện tử trên cổng thông tin một cửa quốc gia với một số bộ, ngành và áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát hải quan tại cảng biển Đà Nẵng; Tổ chức khai trương, công bố hoạt động chính thức địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại Chi cục HQCK Cảng Đà Nẵng. Mở rộng triển khai hệ thống ảo hóa máy chủ, máy trạm tại Cục và các Chi cục. Duy trì nâng cấp đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, an ninh an toàn mạng. Vận hành cơ chế bảo trì bảo dưỡng cho hệ thống, rà soát trang thiết bị CNTT để sửa chữa, thay thế và trang bị mới đảm bảo nhu cầu công việc trong toàn Cục.

Ảnh: Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm 2016 của Cục Hải quan Tp Đà Nẵng

Tăng cường thúc đẩy mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa cơ quan Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp 2016, thỏa thuận hợp tác và tổ chức nhiều đợt tham vấn với các doanh nghiệp theo từng chuyên đề, lĩnh vực. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan trực thuộc.

Triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế; chỉ đạo để các chi cục thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai kịp thời các văn bản liên quan đến pháp luật quản lý nhà nước về hải quan, chính sách XNK; trang Website của Cục tiếp tục đưa tin, cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản nghiệp vụ, liên quan đến thủ tục hải quan, thủ tục hải quan điện tử, chính sách mặt hàng nhằm hỗ trợ, trả lời tư vấn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tính đến nay, trang website của Cục đạt trên 5,5 triệu lượt truy cập.

Kết quả trong 8 tháng đầu năm 2016, đã có trên 2.300 doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử, chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và một số doanh nghiệp cổ phần, TNHH trong nước...

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 1.626,5 triệu USD, giảm 0,96% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 825,2 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 801,3 triệu USD.

Tổng số tờ khai đã làm thủ tục hải quan là 55.700 tờ khai. Tỷ lệ tờ khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử đạt 94,3%; kim ngạch thực hiện thủ tục hải quan điện tử đạt gần 96%.

Trong công tác quản lý thuế, Cục Hải quan Tp Đà Nẵng đã chủ động triển khai thực hiện xây dựng các giải pháp chống thất thu và tăng cường công tác thu nợ thuế. Thực hiện đúng các quy định về thuế, lệ phí; thực hiện tốt công tác phối hợp thu với KBNN và NHTM... Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2016, số thu của Cục là: 2.354.002.709.925 đồng, đạt 107% dự toán được giao.

Nguyên nhân tăng thu là do những tháng đầu năm 2016, lượng ô tô nhập khẩu qua cửa khẩu Cảng Đà Nẵng tăng mạnh làm số thu từ mặt hàng này tăng so với cùng kỳ năm 2015, kim ngạch XNK có thuế của hầu hết các mặt hàng có số thu lớn đều tăng so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 8 tháng đầu năm 2016 tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn quản lý diễn biến ít phức tạp hơn so với trước. Phần lớn các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động XNK chấp hành tốt pháp luật hải quan, tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng sự thông thoáng về thủ tục hải quan điện tử để nhập khẩu hàng sai số lượng, không bảo quản nguyên trạng hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan, tự ý tiêu thụ hàng hóa được phép mang về tự bảo quản khi chưa có kết quả kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan quản lý chuyên ngành; lợi dụng loại hình quà biếu tặng để gửi các tài liệu, băng đĩa phản động; thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tân dược các loại thuộc danh mục cấm nhập khẩu; các loại tiền chất ma túy; vũ khí, công cụ hỗ trợ...

Trước tình hình này Cục đã chỉ đạo để các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phân tích quản lý rủi ro, phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tham gia ký kết Quy chế phối hợp, các đơn vị của Cục Điều tra chống buôn lậu đóng trên địa bàn. Kết quả trong 8 tháng đã phát hiện và xử lý 82 vụ vi phạm.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu thập, phân tích xử lý thông tin DN, lĩnh vực, mặt hàng, nhóm hàng có dấu hiệu vi phạm, rủi ro cao để thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan và trụ sở doanh nghiệp. Trong 8 tháng đã tiến hành kiểm tra 27 cuộc, trong đó: ra Quyết định và tiến hành kiểm tra tại trụ sở Doanh nghiệp: 23 cuộc, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2015 (15 cuộc); Kiểm tra tại trụ sở cơ quan Hải quan: 04 cuộc; ban hành 26 Quyết định ấn định thuế với số tiền ấn định là: 7,6 tỷ đồng; ban hành 20 Quyết định xử phạt VPHC với số tiền phạt: 959,1 triệu đồng. Số thu nộp NSNN từ công tác kiểm tra sau thông quan là: 8,9 tỷ đồng, tăng 7,67 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 (1,228 tỷ đồng).

Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro, tổ chức thu thập thông tin DN hoạt động XNK trên địa bàn: 236 lượt, xây dựng mới: 59 Hồ sơ DN; áp dụng tiêu chí lựa chọn kiểm tra: 08 tiêu chí; chuyển luồng kiểm tra: 05 tờ khai; triển khai công tác soi chiếu hàng hóa trước và sau thông quan: 24 container; xây dựng 01 hồ sơ rủi ro.

Kết quả soi chiếu trước thông quan phát hiện 01 lô hàng xuất khẩu mặt hàng tượng đá các loại DN khai sai trọng lượng 4.910 kg; áp dụng tiêu chí lấy mẫu phân tích phân loại xác định lại mã số hàng hóa 07 trường hợp sai so với khai báo, tăng số thuế phải nộp: 85.833.509 đồng (NK: 78.030.464đ, GTGT: 7.803.045đ).

Công tác xây dựng lực lượng, thanh tra, kiểm tra được thường xuyên chú trọng, đã thực hiện 05 cuộc thanh tra chuyên ngành và 02 cuộc kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Kết quả truy thu thuế với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Tăng cường giám sát, kiểm tra đột xuất, thanh tra công 42 cuộc, duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Cục theo quy định;

Cấp uỷ đảng và lãnh đạo Cục thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, CBCC, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương của ngành; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giáo dục CBCC-NV nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc được giao. Đẩy mạnh phong trào thi đua theo khẩu hiệu thi đua của ngành HQ năm 2016 với chủ đề “Chung sức, đồng lòng, xây dựng Hải quan Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại”, nâng cao chất lượng công tác thi đua; hưởng ứng và tích cực tham gia hoạt động văn hóa - xã hội, duy trì xây dựng cơ quan chuẩn văn hóa. Thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác của trên 70 CBCC theo đúng quy định, bố trí sắp xếp, tổ chức nhân sự làm việc tại các đơn vị đúng quy trình nghiệp vụ phù hợp với thực tế công việc, đúng năng lực của CBCC.

Được biết vào cuối tháng 7/2016, Cục Hải quan TP Đà Nẵng được UBND TP Đà nẵng đánh giá xếp hạng nhất Khối cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và ứng dụng CNTT năm 2015, Cục cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính và ứng dụng CNTT năm 2015./.

 BÌNH LUẬN:Các tin khác

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG NĂM 2020
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Hải quan Đà Nẵng cùng Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính khối Cục Hải quan tỉnh, thành phố
Hải quan Đà Nẵng - vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020
Hải quan Đà Nẵng: Thành tích xuất sắc trong chặng đường 10 năm cải cách
Hải quan Đà Nẵng: Nhiều kênh hỗ trợ doanh nghiệp thời dịch Covid-19
NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Hải quan sân bay Đà Nẵng: Tập huấn nâng cao kỹ năng kiểm tra xuất xứ hàng hóa
Tập huấn giới thiệu Luật quản lý thuế 2019 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP cho công chức Hải quan Đà Nẵng và doanh nghiệp
Hải quan Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS
Hải quan Đà Nẵng tổ chức tập huấn Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan
Thông báo Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc cấp Cục và Chi cục
Ngành Hải quan tập huấn triển khai Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan
Hải quan Đà Nẵng làm việc với Cơ quan Bảo vệ biên giới Vương quốc Anh
12345678910...

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Trần Văn Anh, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn