Loading ...
Đảng bộ Cục Hải quan TP Đà Nẵng tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ
15 Tháng Mười Một 2018 - Sơn Nguyễn
Lượt xem: 2.449     Phản hồi:    

Ngày 02/11/2018, thực hiện chương trình công tác của Đảng bộ Cục Hải quan TP Đà Nẵng năm 2018, Đảng bộ Cục Hải quan TP Đà Nẵng tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề thời sự đợt 2 năm 2018 với chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ và một số vấn đề đặt ra đối với cán bộ, công chức, viên chức hiện nay” nhằm định hướng công tác chính trị, tư tưởng cho toàn thể đảng viên, công chức và nhân viên.

Ngày 02/11/2018, thực hiện chương trình công tác của Đảng bộ Cục Hải quan TP Đà Nẵng năm 2018, Đảng bộ Cục Hải quan TP Đà Nẵng tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề thời sự đợt 2 năm 2018 với chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ và một số vấn đề đặt ra đối với cán bộ, công chức, viên chức hiện nay” nhằm định hướng công tác chính trị, tư tưởng cho toàn thể đảng viên, công chức và nhân viên.


Ảnh: Tiến sĩ Phạm Đi, Giảng viên Học viện Chính trị khu vực III

Đảng viên, CBCC-NV của Cục đã được nghe Tiến sĩ Phạm Đi, Giảng viên Học viện Chính trị khu vực III truyền đạt nhiều nội dung về thực trạng đạo đức công vụ hiện nay, các nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ…

Đảng viên, công chức và nhân viên cũng được truyền đạt mốt số giải pháp để nâng cao đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị như: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống đối với cán bộ, công chức, viên chức kịp thời chỉnh đốn, uốn nắn những lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức và hành động của cán bộ, công chức; nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tập trung quyết liệt cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; ­­­Thường xuyên kiểm tra, giám sát về đạo đức công vụ đảm bảo tính khách quan, công bằng, đồng thời đưa ra hình thức xử lý trách nhiệm nghiêm khắc và phù hợp; Xây dựng và hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng công khai, dân chủ, có sự tham gia của dư luận xã hội và công dân; Cải cách hệ thống tiền lương nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ, công chức, để cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo các điều kiện thiết yếu và nhu cầu cơ bản cho cuộc sống bản thân và gia đình; xây dựng các chế độ, chính sách khen thưởng thích đáng về vật chất và tinh thần đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tốt, tận tụy và trong sạch; Xử lý nghiêm, kịp thời và công bằng những sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức nhằm giáo dục và chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào Nhà nước và pháp luật; Nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh, đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.


Ảnh: Đảng viên, CBCC-NV của Cục tham dự buổi nghe nói chuyện chuyên đề


Sơn Nguyễn

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn