Loading ...
ĐẢNG BỘ CỤC HẢI QUAN ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2019
17 Tháng Giêng 2020 - Sơn Nguyễn
Lượt xem: 1.681     Phản hồi:    

Ngày 15/01/2020, Đảng bộ Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Tấn Xử, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 15/01/2020, Đảng bộ Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Tấn Xử, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.


Đồng chí Quách Đăng Hòa - Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Năm 2019, Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó nổi bật công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại với chiến công bắt giữ 9.124 kg ngà voi vận chuyển bằng đường biển và 3.032 điếu xì gà không nhãn mác vận chuyển bằng đường hàng không; đặc biệt trong công tác triển khai thu nộp NSNN, đạt 4.044,16 tỷ đồng, bằng 103,7% chỉ tiêu pháp lệnh (3.900 tỷ đồng), và 101,1% chỉ tiêu phấn đấu (4.000 tỷ đồng).

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên hiện nay luôn được quan tâm chú trọng. Trong năm 2019 đã triển khai toàn thể Đảng viên và công chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương, tổ chức 2 đợt nói chuyện thời sự để định hướng công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động với chuyên đề “Văn hóa công vụ và kỹ năng xử lý những vấn đề phát sinh trong thực thi văn hóa công vụ, một số tình hình thời sự nổi bậc trong nước và thế giới thời gian gần đây” và chuyên đề “Những vấn đề nổi bậc về tình hình thế giới và biển đông”.

Thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là cuộc vận động dân vận khéo, công tác dân vận chính quyền nhằm tạo điều kiện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong trong toàn Cục; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức hàng năm, lắng nghe, phát huy dân chủ để tạo sức mạnh tổng hợp trong toàn đơn vị hướng đến thực hiện mục tiêu chung; thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP Đà Nẵng” của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; công văn số 2967-CV/TU ngày 27/2/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, việc thực hiện Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019; thực hiện Luật Tiếp công dân; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận; Đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”; tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ theo quy định, thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn 2019-2023.

Năm 2020, để triển khai cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và chương trình, kế hoạch công tác của ngành Hải quan, của Thành ủy, UBND thành phố; Đảng bộ Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng tiếp tục bám sát chủ đề của thành phố Đà Nẵng năm 2020 là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi NSNN năm 2020 để xây dựng nghị quyết, kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:

- Lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ: Lãnh đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách hiện đại hóa hải quan; thực hiện tốt kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hoá của Cục Hải quan TP Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng, chống ma tuý; thực hiện tốt công tác kiểm soát rủi ro trên địa bàn, từ đó tập trung nguồn lực để kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hải quan; quyết liệt triển khai giải pháp phù hợp nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu nộp NSNN năm 2020 là 4.100 tỷ đồng, phấn đấu thu vượt dự toán NSNN theo Nghị quyết của Đảng bộ thành phố; Lãnh đạo tốt công tác xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

- Lãnh đạo công tác xây dựng đảng: tiếp tục tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho đảng viên, CBCC, chấp hành nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn trong xử lý giải quyết công việc được giao; Xây dựng kế hoạch triển khai đại hội đảng chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc, Đại hội đảng bộ Cục Hải quan thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ, tôn trọng các ý kiến phản biện, mở rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tăng cường vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện dân chủ trong Đảng.

* Lãnh đạo các đoàn thể: Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh tổ chức các hoạt động phong trào, các hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực nhằm vận động đoàn viên, hội viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; Tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, phát huy vai trò xung kích, vận động đoàn viên, hội viên nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tình thần trách nhiệm trong công tác được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2020.


Đồng chí Phạm Tấn Xử, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Tấn Xử, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đánh giá cao những nỗ lực, thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng trong năm 2019 và đề nghị Đảng bộ Cục Hải quan thành phố triển khai xây dựng nghị quyết, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2020, góp phần đảm bảo công tác quản lý nhà nước về Hải quan, góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế và du lịch, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ của Ngành, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Hội nghị cũng đã tiến hành trao giấy khen của Đảng ủy cho 30 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 04 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019.


Trao Giấy khen cho 04 Chi bộ đạt đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019


Sơn Nguyễn

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn