Loading ...

Thông báo Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc cấp Cục và Chi cục

08 Tháng Chín 2020 - Vi Hồng
Lượt xem: 548     Phản hồi: 0

Ngày 14/8/2020, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo số 1499/TB-HQĐNg về thông báo 166 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc cấp Cục Hải quan và Chi cục Hải quan (tính đến ngày 01/8/2020). 

Trong đó:

- TTHC về lĩnh vực hải quan thực hiện tại cấp Cục: 27 thủ tục.

- TTHC về lĩnh vực hải quan thực hiện tại cấp Cục hoặc Chi cục: 02 thủ tục

- TTHC về lĩnh vực hải quan thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan: 137 thủ tục.

(Danh sách thủ tục hành chính đính kèm).

Bộ TTHC được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, tại các địa điểm làm thủ tục hải quan thuộc Cục và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Để tìm hiểu về trình tự, các bước, nội dung yêu cầu của từng thủ tục, doanh nghiệp khai thác thông tin chi tiết kèm theo từng thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn hoặc trang thông tin điện tử Tổng cục Hải quan tại địa chỉ http://www.customs.gov.vn, hoặc trang thông tin điện tử của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ http://www.dngcustoms.gov.vn.

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thông báo để Doanh nghiệp biết./. BÌNH LUẬN:Các tin khác

Thực hiện cách ghi xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan xuất khẩu
Thông báo Quyết định v/v khoanh nợ tiền thuế đối với Công ty Cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Wins Gold
Quyết định v/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
BẢNG TỔNG HỢP TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC VÀ TRONG HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI HẢI QUAN - DOANH NGHIỆP NĂM 2020
Thông báo v/v tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Dịch vụ bưu chính công ích
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021
Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP
Thông báo v/v tổ chức Lớp Hướng dẫn kỹ năng khai HQ và lập BC quyết toán tình hình sử dụng NL, VTNK, HHXK dành cho các doanh nghiệp gia công, SXXK và chế xuất
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC
TB: Kết quả điểm thi của thí sinh tham dự Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020
Thông báo danh sách phòng thi. lịch thi, ca thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Nam
Tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục đối với hàng hóa viện trợ nhập khẩu
Báo cáo sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
12345678

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn