Loading ...

CẬP NHẬT HỆ THỐNG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC FTA GIAI ĐOẠN 2018 - 2023

17 Tháng Mười Một 2021 - BBT-PhuocLN
Lượt xem: 268     Phản hồi: 0

Ngày 19/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào từ ngày 4/10/2020 đến ngày 4/10/2023. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Trước đó, trong tháng 5 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (gọi tắt là UKVFTA) giai đoạn 2021 - 2022 (áp dụng từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022).

Như vậy, trong năm 2021 (tính đến cuối tháng 10 năm 2021) Chính phủ đã ban hành thêm 2 Nghị định quy định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các FTA, nâng tổng số Nghị định quy định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các FTA còn hiệu lực áp dụng là 16 Nghị định. Dưới đây là danh sách các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt:

1. Nghị định số 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (gọi tắt là VKFTA) giai đoạn 2018 - 2022 (áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2022).

2. Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (gọi tắt là VN-EAEU FTA) và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022 (áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2022).

3. Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc (gọi tắt là ACFTA) giai đoạn 2018 - 2022 (áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2022).

4. Nghị định số 154/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê (gọi tắt là VCFTA) giai đoạn 2018 - 2022 (áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2022).

5. Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế (gọi tắt là VJEPA) giai đoạn 2018 - 2023 (áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/3/2023).

6. Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (gọi tắt là ATIGA) giai đoạn 2018 - 2022 (áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2022).

7. Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc (gọi tắt là AKFTA) giai đoạn 2018 - 2022 (áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2022).

8. Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Australia - Newzealand (gọi tắt là AANZFTA) giai đoạn 2018 - 2022 (áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2022).

9. Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (gọi tắt là AIFTA) giai đoạn 2018 - 2022 (áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/12/2022).

10. Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (gọi tắt là AJCEP) giai đoạn 2018 - 2023 (áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/3/2023).

11. Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019: ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là CPTPP) giai đoạn 2019 - 2022 (áp dụng từ ngày 14/01/2019 đến ngày 31/12/2022).

12. Nghị định số 07/2020/NĐ-CP ngày 05/01/2020 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc (gọi tắt là AHKFTA) giai đoạn 2019 - 2022 (áp dụng từ ngày 11/6/2019 đến ngày 31/12/2022).

13. Nghị định số 39/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Cuba (gọi tắt là VN-CU FTA) giai đoạn 2020 - 2023 (áp dụng từ ngày 01/4/2020 đến ngày 31/12/2023).

14. Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (gọi tắt là EVFTA) giai đoạn 2020 - 2022 (áp dụng từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/12/2022. Riêng hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len và hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len chỉ áp dụng từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020).

15. Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (gọi tắt là UKVFTA) giai đoạn 2021 - 2022 (áp dụng từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022).

16. Nghị định số 90/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4/10/2020 đến ngày 4/10/2023.BÌNH LUẬN:

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn