Loading ...

  LIÊN HỆ - DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

   Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng - DaNang Customs

   -Địa chỉ: 65-67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

   -Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328

   -Email: hqdanang@customs.gov.vn

Lãnh Đạo Cục

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Quách Đăng Hòa Cục trưởng 0913.212.611 0236.3565.999 hoaqd@customs.gov.vn
2 Trần Văn Anh Phó Cục trưởng 0914.034.461 0236 3824532 anhtv@customs.gov.vn
3 Đặng Thị Lệ Hoa Phó Cục trưởng 0985001035 0985001035 hoadtl@customs.gov.vn

Văn phòng Cục

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Huỳnh Thị Hồng Hà Chánh Văn Phòng 0988.490.323 0 hahth@customs.gov.vn
2 Nguyễn Đức Trí Phó Chánh Văn phòng 0905.070.005 0 trind@customs.gov.vn
4 Phan Thị Lan Anh CBCC 0 0 anhptl2@customs.gov.vn
4 Lê Thị Minh Thanh CBCC 0905.098.919 0 thanhltm@customs.gov.vn
5 Phạm Thị Luyến CBCC 0 0 luyenpt@customs.gov.vn
7 Nguyễn Thị Dạ Thảo CBCC 0 0 thaontd@customs.gov.vn
7 Trần Vĩ Châu CBCC 0 0 chautv@customs.gov.vn
8 Phạm Văn Tuấn CBCC 0 0 tuanpv@customs.gov.vn
10 Lê Viết Thắng CBCC 0 0 thanglv@customs.gov.vn
14 Dương Quang Trà CBCC 0 0 tradq@customs.gov.vn
36 Tống Đức Tiến CBCC 0 0 tientd@customs.gov.vn
42 Trần Thị Hồng Vi CBCC 0 0 vitth@customs.gov.vn

Phòng Công nghệ thông tin

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Phạm Duy Nhất Trưởng phòng 0913.439.999 0236 3841004 nhatpd@customs.gov.vn
2 Nguyễn Tiến Thành Phó Trưởng phòng 0914.690.357 0 thanhnt@customs.gov.vn
3 Nguyễn Khắc Thắng Phó Trưởng phòng 0 0 thangnk@customs.gov.vn
4 Phạm Ánh Nguyệt CBCC 0 0 nguyetpadng@customs.gov.vn
5 Đồng Thị Ánh Phượng CBCC 0 0 phuongdta@customs.gov.vn
6 Đinh Hải Đăng CBCC 0 0 dangdh@customs.gov.vn
7 Võ Công Bách CBCC 0 0 bachvc@customs.gov.vn
8 Nguyễn Trần Uyên Thảo CBCC 0 0 thaontu@customs.gov.vn
9 Nguyễn Thị Thanh Đà CBCC 0 0 dant@customs.gov.vn
10 Đặng Hoàng Thành CBCC 0 0 thanhdh@customs.gov.vn

Tổ chức cán bộ

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Nguyễn Quang Lãng Trưởng phòng 0903.524.191 0 langnq@customs.gov.vn
2 Lê Đức Lý Phó Trưởng phòng 0905.294.719 0 lyld@customs.gov.vn
2 Phạm Ngọc Dũng Phó Trưởng phòng 0905.125.552 0 dungpn@customs.gov.vn
3 Nguyễn Vũ Khoa CBCC 0906.433.999 0 khoanv1@customs.gov.vn
5 Bùi Thị Diễm CBCC 0 0 diembt@customs.gov.vn
15 Nguyễn Thị Uyên Phương CBCC 0 0 phuongntu@customs.gov.vn
24 Trần Thị Bích Hường CBCC 0 0 huongttb@customs.gov.vn

Tài vụ - Quản trị

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Đặng Thị Lệ Hoa Trưởng phòng 0985.001.035 0236. 3823761 hoadtl@customs.gov.vn
4 Lê Thị Bích Nga CBCC 0 0 ngaltb@customs.gov.vn
5 Hồ Thị Hàn CBCC 0 0 hanht@customs.gov.vn
6 Phạm Thị Kim Ngân CBCC 0 0 nganptk@customs.gov.vn
7 Trương Thị Thuỷ Phương CBCC 0 0 phuongttt@customs.gov.vn
8 Hoàng Đinh CBCC 0 0 dinhh@customs.gov.vn
9 Võ Thị Đào CBCC 0 0 daovt@customs.gov.vn

Giám sát quản lý về hải quan

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Cao Văn Nhân Trưởng phòng 0903.577.734 0236.3561688 nhancv@customs.gov.vn
2 Nguyễn Quỳnh Chi Phó Trưởng phòng 0 0 chinq2@customs.gov.vn
4 Trương Thị Tuyết CBCC 0 0 tuyettt2@customs.gov.vn
6 Huỳnh Thị Minh Thanh CBCC 0 0 thanhhtm@customs.gov.vn
23 Nguyễn Thị Hoài Vân CBCC 0 0 vannth@customs.gov.vn
25 Trần Thị Phương Thanh CBCC 0 0 thanhttp@customs.gov.vn
34 Quảng Thành CBCC 0 0 thanhq@customs.gov.vn

Thuế xuất nhập khẩu

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Võ Thị Minh Tâm Trưởng phòng 0914.161.087 0236. 3562613 tamvtm@customs.gov.vn
3 Lê Nho Phước Phó Trưởng phòng 0913.469.768 0 phuocln@customs.gov.vn
3 Hồ Thị Nguyệt Phó Chi cục Trưởng 0905.159.969 0 nguyeth@customs.gov.vn
5 Trần Thị Thùy Dương CBCC 0 0 duongttt@customs.gov.vn
10 Nguyễn Thị Phi Phượng CBCC 0 0 phuongntp2@customs.gov.vn
20 Đặng Minh Trang CBCC 0 0 trangdm@customs.gov.vn

Đội kiểm soát hải quan

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Nguyễn Văn Bình Đội trưởng 0 0 binhnv@customs.gov.vn
2 Đồng Phước Quang Phó đội trưởng 0913.406.895 0 quangdp@customs.gov.vn
3 Lò Thị Hồng Thu CBCC 0 0 thulth2@customs.gov.vn
4 Trần Quốc Dân CBCC 0 0 dantq@customs.gov.vn
7 Hoàng Trọng Quang CBCC 0 0 quanght@customs.gov.vn
7 Nguyễn Văn Trung Phó đội trưởng 0 0 trungnv@customs.gov.vn
8 Nguyễn Văn Mỹ CBCC 0 0 mynv@customs.gov.vn
9 Nguyễn Thị Thuý Nga CBCC 0 0 ngantt@customs.gov.vn
20 Đỗ Trọng Đông CBCC 0 0 dongdt@customs.gov.vn
27 Nguyễn Tùng Lâm CBCC 0 0 lamnt@customs.gov.vn
37 Trần Văn Quyền CBCC 0 0 quyentv@customs.gov.vn
45 Trần Mạnh Toàn CBCC 0 0 toantm@customs.gov.vn

Đội kiểm soát phòng chống ma tuý

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Phan Duy Bình Trưởng phòng 0905.090.562 0 binhpd@customs.gov.vn
2 Phan Việt Hà Phó đội trưởng 0935.409.459 0 hapv@customs.gov.vn
3 Nguyễn Đình Tâm Phó đội trưởng 0905.323.128 0 tamnd@customs.gov.vn
18 Nguyễn Ngọc Linh CBCC 0 0 linhnn@customs.gov.vn
38 Nguyễn Văn Trí CBCC 0 0 trinv2@customs.gov.vn
40 Trần Sỹ Thắng CBCC 0 0 thangts@customs.gov.vn

Phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Đinh Tư Đội trưởng 0948.003.579 0236 3500934 tud@customs.gov.vn
2 Lê Tấn Dương Phó Trưởng phòng 0914.023.459 0 duonglt3@customs.gov.vn
3 Nguyễn Trung Dũng Phó Trưởng phòng 0903.579.953 0 dungnt5@customs.gov.vn
6 Từ Ngọc Hiếu CBCC 0 0 hieutn@customs.gov.vn
13 Nguyễn Phạm Quý Hương CBCC 0 0 huongnpq@customs.gov.vn
42 Nguyễn Đức Thành CBCC 0 0 thanhnd@customs.gov.vn

Phòng Quản lý rủi ro

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Đoàn Xuân Thuỷ Trưởng phòng 09013.485.469 0236. 3816083 thuydt@customs.gov.vn
2 Hồ Thị Phượng Phó Trưởng phòng 0936.299.570 0 phuonght@customs.gov.vn
3 Trần Thị Thanh Hiền Phó Trưởng phòng 0905.163.855 0 hienttt5@customs.gov.vn
10 Phùng Quyết Thắng CBCC 0 0 thangpq@customs.gov.vn
26 Nguyễn Thị Tường Vy CBCC 0 0 vyntt@customs.gov.vn
26 Huỳnh Thị Hồng Hạnh CBCC 0 0 hanhhth@customs.gov.vn

Chi cục kiểm tra sau thông quan

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Nguyễn Thái Hoan Chi cục trưởng 0903.578.994 0236. 3863260 hoannt@customs.gov.vn
2 Trương Thị Nga Phó Chi cục Trưởng 0905.362.489 0 ngatt@customs.gov.vn
3 Trần Thị Phương Thảo Phó Chi cục Trưởng 0 0 thao.ttp@customs.gov.vn
5 Nguyễn Thị Hồng Phương Đội trưởng 0 0 phuongnth@customs.gov.vn
6 Nguyễn Thị Hòa Bình CBCC 0 0 binhnth@customs.gov.vn
18 Vũ Lê Phương Trà CBCC 0 0 travlp@customs.gov.vn
18 Nguyễn Hữu Có CBCC 0 0 conh@customs.gov.vn
22 Lê Thị Thu Hoa CBCC 0 0 hoaltt@customs.gov.vn
23 Võ Thị Thu Hồng CBCC 0 0 hongvtt@customs.gov.vn
25 Đinh Nữ Thuý Hằng CBCC 0 0 hangdnt@customs.gov.vn
29 Đồng Thị Trúc My CBCC 0 0 mydtt@customs.gov.vn
40 Nguyễn Thị Hồng Vân CBCC 0 0 vannth@customs.gov.vn
46 Hứa Bội Trân CBCC 0 0 tranhb@customs.gov.vn
48 Trần Tích Vân CBCC 0 0 vantt3@customs.gov.vn

Chi cục hải quan quản lý hàng ĐT - GC

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Phạm Minh Châu Chi cục trưởng 0913.412.667 0 chaupm@customs.gov.vn
2 Lưu Thị Thu Trang Phó Chi cục Trưởng 0 0 trangluu@customs.gov.vn
2 Nguyễn Quang Sơn Phó Chi cục Trưởng 01237.55.66.77 0 sonnq3@customs.gov.vn
3 Ngô Thùy Trang Phó Chi cục Trưởng 0 0 trangnt@customs.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Thủy CBCC 0 0 thuyntt@customs.gov.vn
5 Hoàng Hải Hậu CBCC 0 0 hauhh@customs.gov.vn
8 Ngô Thị Minh Lý CBCC 0 0 lyntm@customs.gov.vn
9 Phùng Quốc Bình Phó đội trưởng 0 0 binhpq@customs.gov.vn
14 Đoàn Ngọc Hà CBCC 0 0 hadn2@customs.gov.vn
15 Bùi Thị Thu Ba CBCC 0 0 babtt@customs.gov.vn
16 Vũ Thị Hoài Thương CBCC 0 0 thuongvth@customs.gov.vn
22 Hồ Quang Trung CBCC 0 0 trunghq@customs.gov.vn
23 Trần Thị Hoàng Hà CBCC 0 0 hatth@customs.gov.vn
23 Nguyễn Thị Anh Thư CBCC 0 0 thunta2@customs.gov.vn
28 Trần Thị Thanh Lan CBCC 0 0 lanttt@customs.gov.vn
49 Lê Vi CBCC 0 0 vil@customs.gov.vn

Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Phan Văn Mỹ Chi cục trưởng 0913.401.039 0 mypv@customs.gov.vn
2 Nguyễn Công Tâm Phó Chi cục Trưởng 0905.291.678 0 tamnc@customs.gov.vn
2 Ngô Trung Kiên Phó Chi cục Trưởng 0903.579.995 0 kiennt@customs.gov.vn
4 Văn Thị Thảo CBCC 0 0 thaovt@customs.gov.vn
5 Nguyễn Văn Dũng CBCC 0 0 dungnv3@customs.gov.vn
5 Ngô Xuân Hải CBCC 0 0 hainx@customs.gov.vn
5 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Phó đội trưởng 0 0 huongntq@customs.gov.vn
5 Đặng Ngọc Vinh Đội trưởng 0 0 vinhdn@customs.gov.vn
6 Nguyễn Thị Linh Nguyệt CBCC 0 0 nguyetntl@customs.gov.vn
6 Trần Hữu Dũng Đội trưởng 0 0 dungth@customs.gov.vn
6 Trần Thị Yến Dung Phó đội trưởng 0 0 dungtty@customs.gov.vn
7 Nguyễn Thị Huyền CBCC 0 0 huyennt5@customs.gov.vn
7 Nguyễn Như Ngọc Đội trưởng 0 0 ngocnn@customs.gov.vn
8 Trịnh Hồng Hải Phó đội trưởng 0 0 haith2@customs.gov.vn
8 Phạm Phú Anh CBCC 0 0 anhpp@customs.gov.vn
9 Nguyễn Bá Lâm Phó đội trưởng 0 0 lamnb@customs.gov.vn
9 Nguyễn Hảo Phó đội trưởng 0 0 haon@customs.gov.vn
10 Lê Thị Cẩm CBCC 0 0 camlt@customs.gov.vn
10 Nguyễn Tấn Cường Phó đội trưởng 0 0 cuongnt@customs.gov.vn
11 Lê Đức Trái CBCC 0 0 traild@customs.gov.vn
11 Nguyễn Thị Thu Hường Phó đội trưởng 0 0 huongntt@customs.gov.vn
11 Dương Thị Dần CBCC 0 0 dandt@customs.gov.vn
12 Nguyễn Thị Hương Thảo CBCC 0 0 thaonth@customs.gov.vn
12 Trần Thị Thu Hằng CBCC 0 0 hangttt@customs.gov.vn
13 Võ Văn Tín CBCC 0 0 tinvv@customs.gov.vn
16 Trần Việt Hùng CBCC 0 0 hungtv@customs.gov.vn
17 Đinh Thanh Bình CBCC 0 0 binhdt@customs.gov.vn
17 Nguyễn Văn Khoa CBCC 0 0 khoanv2@customs.gov.vn
17 Nguyễn Quang Chưu CBCC 0 0 chuunq@customs.gov.vn
21 Huỳnh Kim Ngọc CBCC 0 0 ngochk@customs.gov.vn
22 Trần Sơn CBCC 0 0 sont@customs.gov.vn
31 Nguyễn Văn Minh CBCC 0 0 minh.nv@customs.gov.vn
33 Nguyễn Vân Thành CBCC 0 0 thanhnv@customs.gov.vn
34 Nguyễn Phúc CBCC 0 0 phucn@customs.gov.vn
36 Mai Vĩnh Quảng CBCC 0 0 quangmv@customs.gov.vn
47 Võ Thị Hạ Uyên CBCC 0 0 uyenvth@customs.gov.vn
50 Trần Xuân CBCC 0 0 xuant@customs.gov.vn

Chi cục hải quan KCN Hoà Khánh - Liên Chiểu

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Hồ Văn Tài Chi cục trưởng 0903.853.278 0236. 3841004 taihv@customs.gov.vn
2 Lê Thanh Thủy Phó Chi cục Trưởng 0906.709.925 0 thuylt@customs.gov.vn
3 Trần Thị Mỹ Hạnh CBCC 0 0 hanhttm@customs.gov.vn
4 Lê Thị Ngọc Hằng CBCC 0 0 hangltn@customs.gov.vn
4 Lê Văn Hà Đội trưởng 0 0 halv@customs.gov.vn
4 Lương Thanh Tùng CBCC 0 0 tunglt@customs.gov.vn
5 Lê Văn Đy Đội trưởng 0 0 dylv@customs.gov.vn
5 Võ Đình Dương CBCC 0 0 duongvd@customs.gov.vn
5 Nguyễn Bá Cư CBCC 0 0 cunb@customs.gov.vn
6 Lương Nam Tuấn Đội trưởng 0 0 tuanln@customs.gov.vn
6 Nguyễn Minh Ánh Phó đội trưởng 0 0 anhnm@customs.gov.vn
7 Thái Minh Khôi CBCC 0 0 khoitm@customs.gov.vn
8 Phan Thị Thu Hiền Phó đội trưởng 0 0 hienptt@customs.gov.vn
8 Hồ Công Xuân Đội trưởng 0 0 xuanhc@customs.gov.vn
9 Ngô Văn Nhanh CBCC 0 0 nhanhnv@customs.gov.vn
10 Hồ Lê Xuân CBCC 0 0 xuanhl@customs.gov.vn
16 Lê Quang Tâm CBCC 0 0 tamlq@customs.gov.vn
17 Nguyễn Thị Thúy CBCC 0 0 thuynt@customs.gov.vn
19 Nguyễn Thị Minh Lý CBCC 0 0 lyntm@customs.gov.vn
21 Mai Văn Hiền CBCC 0 0 hienmv@customs.gov.vn
39 Trần Văn Trượng CBCC 0 0 truongtv2@customs.gov.vn
41 Nguyễn Thị Thùy Vân CBCC 0 0 vanntt@customs.gov.vn
43 Nguyễn Hoài Việt CBCC 0 0 vietnh3@customs.gov.vn

Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Lưu Thanh Sơn Chi cục trưởng 0903.583.111 0236 3823762 LTSon@customs.gov.vn
3 Nguyễn Mạnh Tâm Phó Chi cục Trưởng 0905.104.351 0 tamnm@customs.gov.vn
3 Nguyễn Xuân Tích Phó Chi cục Trưởng 098.2222.555 0 tichnx@customs.gov.vn
4 Võ Đình Tự Phó Chi cục Trưởng 0983.081.873 0 tuvd@customs.gov.vn
5 Trương Hữu Cung Đội trưởng 0 0 cungth@customs.gov.vn
5 Nguyễn Thị Thúy Hằng CBCC 0 0 hangntt@customs.gov.vn
6 Trần Minh Dũng Đội trưởng 0 0 dungtm@customs.gov.vn
6 Trần Thị Ánh Tuyết CBCC 0 0 tuyettta@customs.gov.vn
7 Bùi Quán Phó đội trưởng 0 0 quanb@customs.gov.vn
7 Đỗ Thị Diệu Hiền Phó đội trưởng 0 0 hiendtd@customs.gov.vn
8 Trần Trung Thành CBCC 0 0 thanhtt@customs.gov.vn
8 Đặng Thanh Tùng CBCC 0 0 tungdt2@customs.gov.vn
9 Mai Thị Như Nguyệt Phó đội trưởng 0 0 nguyetmtn@customs.gov.vn
9 Lê Văn Hữu CBCC 0 0 huulv@customs.gov.vn
10 Trương Thị Thu Hương CBCC 0 0 huongttt5@customs.gov.vn
10 Nguyễn Hữu Cần CBCC 0933.112.464 0 cannh@customs.gov.vn
11 Mai Thị Phương Linh CBCC 0 0 linhmtp@customs.gov.vn
12 Ngô Tùng Tâm Phó đội trưởng 0 0 tamnt3@customs.gov.vn
12 Nguyễn Tăng Phó đội trưởng 0 0 tangn@customs.gov.vn
12 Võ Lê Trúc Giang CBCC 0 0 giangvlt@customs.gov.vn
15 Võ Thị Ánh CBCC 0 0 anhvt4@customs.gov.vn
16 Lê Bán CBCC 0 0 banl@customs.gov.vn
18 Nguyễn Thị Hồng Thao CBCC 0 0 thaonth@customs.gov.vn
19 Nguyễn Văn Tiến CBCC 0 0 tiennv3@customs.gov.vn
20 Đặng Diệp CBCC 0 0 diepd@customs.gov.vn
21 Lê Thuỳ Dung CBCC 0 dunglt@customs.gov.vn
21 Nguyễn Thị Thuỳ Trang CBCC 0 0 trangntt@customs.gov.vn
22 Ngô Xuân Hà CBCC 0 0 hanx@customs.gov.vn
24 Nguyễn Hàm CBCC 0 0 hamn@customs.gov.vn
25 Lê Trung Kha CBCC 0 0 khalt@customs.gov.vn
27 Phạm Thị Hồng Hạnh CBCC 0 0 hanhpth@customs.gov.vn
28 Nguyễn Thị Thu Hiền CBCC 0 0 hienntt@customs.gov.vn
30 Đinh Trí Mẫn CBCC 0 0 mandt@customs.gov.vn
31 Nguyễn Văn Nhu CBCC 0 0 nhunv@customs.gov.vn
35 Trần Quốc Thi CBCC 0 0 thitq@customs.gov.vn
35 Nguyễn Minh Phụng CBCC 0 0 phungnm@customs.gov.vn
43 Nguyễn Thị Thủy CBCC 0 0 thuynt@customs.gov.vn
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn