Loading ...

Sơ đồ tổ chức bộ máy

Quách Đăng Hòa
Cục trưởng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
* Tel : 0236.3565.999
* Mobi : 0913.212.611
* Fax : 0
* Email : hoaqd@customs.gov.vn

Trần Văn Anh
Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
* Tel : 0236 3824532
* Mobi : 0914.034.461
* Fax : 0
* Email : anhtv@customs.gov.vn

Đặng Thị Lệ Hoa
Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
* Tel : 0985001035
* Mobi : 0985001035
* Fax : 0
* Email : hoadtl@customs.gov.vn
* Bộ Máy Tổ Chức Cục Hải Quan TP. Đà Nẵng
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn