Loading ...

Thông tin liên hệ

Quách Đăng Hòa
Cục trưởng - Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
Trưởng Ban Biên tập - Website Hải quan Đà Nẵng
- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động và nội dung của trang thông tin điện tử (website) Cục Hải quan Đà Nẵng;
- Chỉ đạo, theo dõi hoạt động của Tổ thường trực; chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục giải đáp, tư vấn vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức gửi đến trang thông tin điện tử; phê duyệt tin bài, hình ảnh đăng tải lên website.
 • Tel : 0236.3565.999
 • Mobi : 0913.212.611
 • Email : hoaqd@customs.gov.vn
 • Huỳnh Thị Hồng Hà
  Chánh Văn Phòng - Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
  Phó trưởng Ban Website Hải quan Đà Nẵng
  - Điều hành giải quyết các công việc liên quan đến trang thông tin điện tử khi trưởng ban đi vắng hoặc uỷ quyền; giúp trưởng ban xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban phù hợp với tình hình của đơn vị.
  - Theo dõi, thu thập thông tin, bài viết, hình ảnh về hoạt động liên quan đến công tác xây dựng lực lượng, tổ chức cán bộ, văn phòng, thi đua, khen thưởng, các hoạt động phong trào của các đoàn thể của Cục chuyển trưởng ban phê duyệt đăng tải lên website.
 • Tel : 0
 • Mobi : 0988.490.323
 • Email : hahth@customs.gov.vn
 • Phạm Duy Nhất
  Trưởng phòng - Cục Hải quan TP. ĐN
  Uỷ viên - Website Hải quan Đà Nẵng
  - Chịu trách nhiệm về kỹ thuật Website. Theo dõi, thu thập thông tin, bài viết, hình ảnh hoạt động thuộc lĩnh vực CNTT, phát triển hiện đại hoá Hải quan chuyển trưởng ban phê duyệt đăng tải lên website.
  - Chịu trách nhiệm về đảm bảo phân quyền, an toàn bảo mật, theo dõi việc thực hiện Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử.
 • Tel : 0236 3841004
 • Mobi : 0913.439.999
 • Email : nhatpd@customs.gov.vn
 • Cao Văn Nhân
  Trưởng phòng GSQL - Cục Hải quan TP. ĐN
  Uỷ viên - Website Hải quan Đà Nẵng
  - Chịu trách nhiệm theo dõi, thu thập thông tin, bài viết, hình ảnh về lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ Hải quan, cải cách hành chính, thủ tục hải quan điện tử, ISO chuyển trưởng ban biên tập phê duyệt đăng tải lên website.
  - Phụ trách giải đáp vướng mắc, tư vấn doanh nghiệp về chế độ, chính sách XNK, nghiệp vụ hải quan, cải cách thủ tục hành chính, thủ tục hải quan điện tử, ISO...
 • Tel : 0236.3561688
 • Mobi : 0903.577.734
 • Email : nhancv@customs.gov.vn
 • Võ Thị Minh Tâm
  Trưởng phòng Thuế XNK - Cục Hải quan TP. ĐN
  Uỷ viên - Website Hải quan Đà Nẵng
  - Trực tiếp là Tổ trưởng Tổ Thường trực trang thông tin điện tử; chỉ đạo, điều hành tổ thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ. Chịu trách nhiệm theo dõi, thu thập thông tin, bài viết, hình ảnh về lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ kiểm tra thu thuế XNK chuyển đ/c trưởng ban biên tập phê duyệt đăng tải lên website.
  - Phụ trách giải đáp vướng mắc, tư vấn doanh nghiệp về chế độ, chính sách Thuế XNK.
 • Tel : 0236. 3562613
 • Mobi : 0914.161.087
 • Email : tamvtm@customs.gov.vn
 • THÔNG BÁO
  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
             TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
             CÔNG TÁC DÂN VẬN
  THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
  Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
  Trưởng ban biên tập: Trần Văn Anh, Phó cục trưởng
  Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
  Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
  Email: hqdanang@customs.gov.vn