Loading ...

Thông tin phát ngôn báo chí

Quách Đăng Hòa
Cục trưởng - Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
Trưởng Ban Biên tập - Trang thông tin điện tử Cục Hải quan TP Đà Nẵng
1. Quy chế
- Quyết định số 989/QĐ-HQĐNg ngày 05/12/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về quyết định ban hành quy chế Phát ngôn báo chí và xử lý thông tin báo chí của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.
2. Trách nhiệm
- Là người phát ngôn của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng (Điều 05 - QĐ 989/QĐ-HQĐNg ngày 05/12/2019)
- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động và nội dung của trang thông tin điện tử (website) Cục Hải quan Đà Nẵng;
- Chỉ đạo, theo dõi hoạt động của Tổ thường trực; chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục giải đáp, tư vấn vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức gửi đến trang thông tin điện tử; phê duyệt tin bài, hình ảnh đăng tải lên website.
3. Thông tin liên hệ
 • Tel : 0236.3565.999
 • Mobi : 0913.212.611
 • Email : hoaqd@customs.gov.vn
 • Huỳnh Thị Hồng Hà
  Chánh Văn Phòng - Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
  Phó trưởng Ban - Trang thông tin điện tử Cục Hải quan TP Đà Nẵng
  1. Quy chế
  - Quyết định số 989/QĐ-HQĐNg ngày 05/12/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về quyết định ban hành quy chế Phát ngôn báo chí và xử lý thông tin báo chí của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.
  2. Trách nhiệm
  - Là người phát ngôn của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng theo phê duyệt của Cục trưởng (Điều 05 - QĐ 989/QĐ-HQĐNg ngày 05/12/2019)
  - Điều hành giải quyết các công việc liên quan đến trang thông tin điện tử khi trưởng ban đi vắng hoặc uỷ quyền; giúp trưởng ban xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban phù hợp với tình hình của đơn vị.
  - Theo dõi, thu thập thông tin, bài viết, hình ảnh về hoạt động liên quan đến công tác xây dựng lực lượng, tổ chức cán bộ, văn phòng, thi đua, khen thưởng, các hoạt động phong trào của các đoàn thể của Cục chuyển trưởng ban phê duyệt đăng tải lên website.
  3. Thông tin liên hệ
 • Tel : 0
 • Mobi : 0988.490.323
 • Email : hahth@customs.gov.vn
 • Phạm Duy Nhất
  Trưởng phòng DL & CNTT - Cục Hải quan TP. ĐN
  Uỷ viên - Trang thông tin điện tử Cục Hải quan TP Đà Nẵng
  1. Quy chế
  - Quyết định số 989/QĐ-HQĐNg ngày 05/12/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về quyết định ban hành quy chế Phát ngôn báo chí và xử lý thông tin báo chí của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.
  2. Trách nhiệm
  - Là người phát ngôn của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng theo phê duyệt của Cục trưởng (Điều 05 - QĐ 989/QĐ-HQĐNg ngày 05/12/2019)
  - Chịu trách nhiệm về kỹ thuật Website. Theo dõi, thu thập thông tin, bài viết, hình ảnh hoạt động thuộc lĩnh vực CNTT, phát triển hiện đại hoá Hải quan chuyển trưởng ban phê duyệt đăng tải lên website.
  - Chịu trách nhiệm về đảm bảo phân quyền, an toàn bảo mật, theo dõi việc thực hiện Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử.
  3. Thông tin liên hệ
 • Tel : 0236 3841004
 • Mobi : 0913.439.999
 • Email : nhatpd@customs.gov.vn
 • Cao Văn Nhân
  Trưởng phòng GSQL - Cục Hải quan TP. ĐN
  Uỷ viên - Trang thông tin điện tử Cục Hải quan TP Đà Nẵng
  1. Quy chế
  - Quyết định số 989/QĐ-HQĐNg ngày 05/12/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về quyết định ban hành quy chế Phát ngôn báo chí và xử lý thông tin báo chí của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.
  2. Trách nhiệm
  - Là người phát ngôn của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng theo phê duyệt của Cục trưởng (Điều 05 - QĐ 989/QĐ-HQĐNg ngày 05/12/2019)
  - Chịu trách nhiệm theo dõi, thu thập thông tin, bài viết, hình ảnh về lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ Hải quan, cải cách hành chính, thủ tục hải quan điện tử, ISO chuyển trưởng ban biên tập phê duyệt đăng tải lên website.
  - Phụ trách giải đáp vướng mắc, tư vấn doanh nghiệp về chế độ, chính sách XNK, nghiệp vụ hải quan, cải cách thủ tục hành chính, thủ tục hải quan điện tử, ISO...
  3. Thông tin liên hệ
 • Tel : 0236.3561688
 • Mobi : 0903.577.734
 • Email : nhancv@customs.gov.vn
 • Võ Thị Minh Tâm
  Trưởng phòng Thuế XNK - Cục Hải quan TP. ĐN
  Uỷ viên - Trang thông tin điện tử Cục Hải quan TP Đà Nẵng
  1. Quy chế
  - Quyết định số 989/QĐ-HQĐNg ngày 05/12/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về quyết định ban hành quy chế Phát ngôn báo chí và xử lý thông tin báo chí của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.
  2. Trách nhiệm
  - Là người phát ngôn của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng theo phê duyệt của Cục trưởng (Điều 05 - QĐ 989/QĐ-HQĐNg ngày 05/12/2019)
  - Trực tiếp là Tổ trưởng Tổ Thường trực trang thông tin điện tử; chỉ đạo, điều hành tổ thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ. Chịu trách nhiệm theo dõi, thu thập thông tin, bài viết, hình ảnh về lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ kiểm tra thu thuế XNK chuyển đ/c trưởng ban biên tập phê duyệt đăng tải lên website.
  - Phụ trách giải đáp vướng mắc, tư vấn doanh nghiệp về chế độ, chính sách Thuế XNK.
  3. Thông tin liên hệ
 • Tel : 0236. 3562613
 • Mobi : 0914.161.087
 • Email : tamvtm@customs.gov.vn
 • THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
  Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
  Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
  Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
  Email: hqdanang@customs.gov.vn