Loading ...

Lịch sử phát triển

  

Bốn mươi ba năm qua (1975-2018), dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, của Bộ Tài Chính, Tổng cục Hải quan, sự phối hợp giúp đỡ ủng hộ của các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã không ngừng xây dựng và phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy kinh tế xã hội, đầu tư, du lịch trên địa bàn ngày càng phát triển bền vững.

 Giai đoạn xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)

         Ngay sau ngày Đà Nẵng giải phóng, Cục Hải quan Trung ương đã cử một đoàn cán bộ gồm 06 đồng chí vào Đà Nẵng để khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, Đoàn cán bộ Hải quan đã gấp rút ra sân bay Gia Lâm để bay vào Đà Nẵng, tuy chỉ có 06 người nhưng phải đi làm 02 chuyến. Ngày 15 tháng 4 năm 1975 đoàn chính thức đến tiếp quản cơ sở thuế quan của chế độ nguỵ quyền cũ, trụ sở của Phân sở kiểm nã (đống tại 250, 252. 254 đường Bạch Đằng, Quận hải Châu, TP Đà Nẵng). Đoàn đến tiếp quản cơ sở thuế quan trong tình hình an ninh chính trị của TP. Đà Nẵng sau ngày giải phóng chưa được ổn định. Tuy nhiên với tinh thần cách mạng tiến công của người cán bộ đảng viên, ngay trong những ngày đầu đến tiếp quản sở thuế quan, CBCC của đơn vị đã tích cực lao động để ổn định nơi ăn ở và làm việc, đồng thời phân công nhau trực bảo vệ an toàn cơ quan.

       Ngày 03 tháng 11 năm 1975 Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Phan Anh ký Quyết định số 1014/BNT-TCCB về việc thành lập Chi cục Hải quan Quảng Nam-Đà Nẵng (tiền thân của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng ngày nay).

       Đầu năm 1976, tổ chức biên chế của Chi cục Hải quan Quảng Nam-Đà Nẵng gồm 11 người và 05 nhân viên cũ của Sở thuế quan được nhận lại làm việc. Địa bàn Chi cục đảm nhiệm làm thủ tục hải quan từ tỉnh Thừa Thiên - Huế vào đến Ba Ngòi - Cam Ranh (nay là tỉnh Khánh Hoà). Nhiệm vụ chủ yếu của Chi cục Hải quan Quảng Nam - Đà Nẵng lúc này là giám sát làm thủ tục tàu biển xuất nhập cảnh, hàng hoá xuất nhập khẩu (chủ yếu là hàng viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa) tại cảng Đà Nẵng; làm thủ tục cho tàu và hành khách tuyến đường Đà Nẵng - Hải Phòng và ngược lại; kiểm soát chống buôn lậu thuốc phiện, hàng nhập lậu.

       Để đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ của ngành Hải quan, công tác Hải quan cần được chuyển biến mạnh mẽ mới đáp ứng được yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn mới. Vì vậy, Chi cục được bổ sung và tăng cường lực lượng. Ngày 01 tháng 10 năm 1976 Chi cục đã tiếp nhận 23 cán bộ nhân viên là học sinh đã tốt nghiệp Khoá 4 (gọi tắt là H4) của Trường cán bộ Ngoại thương Trung ương vào nhận công tác tại Chi cục, nâng biên chế của Chi cục lên 34 người, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Chi cục trong giai đoạn cách mạng mới. Sau khi được bổ sung quân số, bộ máy tổ chức và biên chế của Chi cục cơ bản được củng cố và hoàn thiện.

       Ngày 18 tháng 10 năm 1976 Cục Hải quan Trung ương ký quyết định số 914/CHQ-TCCB về tổ chức bộ máy Chi cục Hải quan Quảng Nam - Đà Nẵng bao gồm: Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp; Đội Kiểm soát chống buôn lậu lưu động; Trạm Hải quan cảng Đà Nẵng; Trạm Hải quan Bưu điện Quảng Nam - Đà Nẵng; Trạm Hải quan sân bay Đà Nẵng.

       Ngày 08 tháng 12 năm 1976 đồng chí Nguyễn Hữu Sừng, Phó Chi cục trưởng ký Quyết định số 258/HQ-QNĐN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Chi cục. Lúc này đơn vị không chỉ làm thủ tục cho hàng hoá xuất nhập khẩu ở trong nước mà còn phải làm thủ tục kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu của nước bạn Lào anh em. Trong thời gian này, Chi cục đã tuyển dụng thêm 09 nhân viên tại địa phương vào công tác, nâng tổng số biên chế của chi cục lên 50 người.

       Nhằm tăng cường lực lượng quản lý Nhà nước về Hải quan, theo Chỉ thị số 80/CT tháng 3 năm 1979 của Chính phủ, ngày 01 tháng 7 năm 1980 Bộ Ngoại thương ký quyết định số 470/BNT-TCCB thành lập Chi cục Hải quan Bình - Trị - Thiên thuộc Cục Hải quan Trung ương, địa bàn hoạt động của Chi cục chỉ còn từ Đà Nẵng vào đến Ba Ngòi (Cam Ranh) tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hoà).

       Ngày 11/7/1983 Bộ Ngoại thương ra quyết định số 452/QĐ-BNT thành lập Hải quan tỉnh Quảng Bình, Phú Khánh, Gia Lai – Kon Tum, Đắc Lắc, nhưng địa bàn hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của Chi cục vẫn đảm nhận làm thủ tục cho tàu biển tại cảng Ba Ngòi (Cam Ranh) cho đến cuối năm 1983.

       Khi Tổng cục Hải quan được thành lập, theo Quyết định số 387/TCHQ-TCCB của Tổng cục Hải quan, các Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố đổi tên thành các Cục Hải quan. Chi cục Hải quan Quảng Nam - Đà Nẵng đổi tên thành Hải quan tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Sau khi tuyển dụng thêm 49 người, biên chế của Cục Hải quan tỉnh đã tăng lên lên 177 người để đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng phát triển.

 Giai đoạn đổi mới đất nước (1986-2000)

       Những thay đổi trong quản lý kinh tế, trước hết là trong quản lý kinh tế đối ngoại theo tinh thần đổi mới mở cửa và hội nhập quốc tế đã đặt ra cho ngành Hải quan Việt Nam nói chung và Hải quan tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng nhiệm vụ phải tự phát triển, tự đổi mới mình cả về tư tưởng, tổ chức, đội ngũ cán bộ, phương pháp, phương thức quản lý, phong cách làm việc, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ.

       Nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ chiến sỹ của đơn vị, giai đoạn năm 1986 – 1990, Ban Giám đốc đã đề nghị bổ nhiệm 14 đồng chí cấp Trưởng, Phó phòng, cấp Trạm trưởng, Trạm phó Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng, 26 đồng chí đội trưởng, đội phó các đội. Bước đầu đã đưa vào sử dụng máy vi tính để phục vụ cho quản lý hồ sơ cán bộ và đánh các văn bản phục vụ cho công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Giám đốc. Thường xuyên thực hiện luân chuyển cán bộ, phù hợp với trình độ năng lực công tác, hạn chế tiêu cực.

       Đến giai đoạn năm 1988 - 1990, Ban Giám đốc đã tổ chức sắp xếp lại bộ máy, biên chế của Hải quan tỉnh cho phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ, đáp ứng công tác quản lý Hải quan trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Tổ làm thủ tục quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu phi mậu dịch thuộc Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng gồm 09 đồng chí;

- Sáp nhập Đội giám sát cổng cảng Sông Hàn và cảng Tiên Sa thành đội giám sát cổng cảng thuộc Hải quan cảng Đà Nẵng gồm 14 đồng chí;

- Tổ thủ tục tàu xuất nhập cảnh (Liên hiệp kiểm tra) thuộc Hải quan cảng Đà Nẵng gồm 04 đồng chí;

- Sáp nhập Đội giám sát xếp dỡ cảng Sông Hàn và cảng Tiên Sa thành Đội giám sát xếp dỡ thuộc Hải quan cảng gồm 27 đồng chí;

- Sáp nhập Đội giám sát kho bãi cảng Sông Hàn và cảng Tiên Sa thành Đội giám sát kho bãi thuộc Hải quan cảng gồm 15 đồng chí;

- Sáp nhập Đội giám sát neo đậu tại cảng Sông Hàn và cảng Tiên Sa thành Đội giám sát neo đậu thuộc Hải quan cửa khẩu cảng gồm 28 đồng chí;

- Chuyển bộ phận nghiệp vụ làm thủ tục nhập hàng 202 tại Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng về Phòng giám quản Hải quan tỉnh. Thành lập Đội giám quản hàng 202 tại 136 Ngô Quyền - Đà Nẵng trực thuộc Phòng giám quản gồm 06 đồng chí, thành lập ban đời sống gồm 5 đồng chí, thành lập Tổ điện toán gồm 03 đồng chí. Đổi tên Hải quan tại trạm dịch vụ nhập khẩu hàng hoá phi mậu dịch của công ty Liên hiệp xuất nhập khẩu tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (Cotimex) thành Hải quan trạm trả hàng Đà Nẵng trực thuộc Hải quan tỉnh.

       Cũng trong thời gian này, Tổng cục Hải quan có Quyết định số 202/TCHQ-TCCB ngày 02/5/1990 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tiến Lê, Phó giám đốc, Quyền giám đốc, giữ chức vụ Giám đốc Hải quan tỉnh.

 Giai đoạn đổi mới đẩy mạnh công tác hiện đại hóa (2001 -2005)

       Bước vào thế kỷ 21, trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, Đảng và Nhà nước ta đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, tích cực chủ động tham gia kinh tế khu vực và thế giới, đòi hỏi công tác quản lý Nhà nước về Hải quan phải từng bước vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ mới. Nhất là khi Luật Hải quan được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

       Để đảm bảo phát huy tính chuyên sâu làm việc có hiệu quả của các Phòng tham mưu, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1343/QĐ-TCCB ngày 16 tháng 12 năm 2001 tổ chức sắp xếp lại các đơn vị thuộc Cục, thành lập Trung tâm Dữ liệu và công nghệ thông tin, gồm: Văn phòng Cục (sáp nhập phòng Tổng hợp - tin học và phòng Tài vụ quản trị); Phòng Nghiệp vụ; Phòng Tổ chức cán bộ và thanh tra; Phòng Tham mưu chống buôn lậu và xử lý (đổi tên từ Phòng Điều tra chống buôn lậu và xử lý; Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin trên cơ sở bộ phận Tin học của Phòng Tổng hợp - tin học).

       Các đơn vị Hải quan cửa khẩu được đổi tên thành: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng khu vực I; Chi cục Hải quan cửa khảu cảng Đà Nẵng khu vực II; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà; Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng; Chi cục Hải quan Bưu điện Đà Nẵng; Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Hoà Khành – Liên Chiểu; Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng; Chi cục Hải quan khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

       Ngày 13 tháng 8 năm 2002, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1939/QĐ-TCCB về việc thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, chuyển giao toàn bộ tổ chức bộ máy, con người của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà và Chi cục Hải quan khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc thuộc Cục Hải quan Đà Nẵng về Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Ánh, Phó cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đảm nhiệm quyền Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam. Chấp hành quyết định của Tổng cục Hải quan, đảng uỷ, lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã làm thủ tục chuyển giao toàn bộ tổ chức bộ máy, nhân sự, trang thiết bị, phương tiện làm việc của 02 đơn vị cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đúng tinh thần nội dung quyết định của Tổng cục.

       Khi chuyển giao 02 đơn vị và địa bàn quản lý cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng còn 05 Chi cục Hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu, 01 Đội Kiểm soát hải quan, 05 phòng tham mưu và 01 Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin, biên chế toàn Cục có 206 CBCC và nhân viên hợp đồng lao động.

       Sau thời điểm Tổng cục Hải quan sáp nhập vào Bộ Tài chính, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tiếp tục ổn định và phát triển ngành Hải quan, đơn vị tiếp tục có sự phát triển, thành lập thêm một số đơn vị mới thuộc Cục gồm: Phòng Trị giá tính thuế, Phòng Kiểm tra sau thông quan, Phòng Thanh tra và giải thể Chi cục Hải quan Bưu điện.

       Từ nhận thức về vai trò tác dụng của công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách, hiện đại hoá hải quan, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo điều hành các hoạt động nghiệp vụ, quản lý hải quan, Cục đã tập trung đầu tư thiết bị kỹ thuật triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ kiểm tra giám sát, kiểm tra tính thuế, thống kê báo cáo số liệu... của cơ quan, đơn vị. Cán bộ công chức Cục Hải quan TP. Đà Nẵng trong thời gian này đã nghiên cứu thành công ứng dụng tin học chương trình: “Hệ thống thống kê hải quan”, “Quản lý tài chính hải quan” được toàn Ngành áp dụng, chương trình “Khai báo tàu biển XNC từ xa” bằng phương tiện điện tử, được các chủ tàu ứng dụng ghi nhận. Trong công tác quản lý hàng gia công và hàng sản xuất xuất khẩu, cán bộ, công chức đã nghiên cứu xây dựng các chương trình ứng dụng, như: chương trình “Quản lý hàng gia công XNK”, “Hàng nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu”. Thực hiện Quyết định 810/2004-BTC của Bộ Tài chính ban hành “Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá ngành Hải quan giai đoạn 2004 – 2006“, Cục phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác ứng dụng tin học, xây dựng và triển khai khai báo điện tử hải quan. Ngoài các chương trình của Tổng cục Hải quan, CBCC đã nghiên cứu, lập trình triển khai ứng dụng chương trình “Quản lý container hàng hoá XNK tại kho bãi cảng”, “Khai báo thủ tục tàu biển XNC từ xa”, nghiên cứu xây dựng phần mềm thực hiện đa chức năng quản lý nhà nước về Hải quan. Có thể nói việc triển khai thực hiện hiện đại hoá, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của hải quan trên địa bàn TP. Đà Nẵng trong thời gian này đã có tác dụng tích cực vào quá trình thực hiện cải cách thủ tục, đặc biệt là trong việc tổ chức thực hiện Luật Hải quan. Việc ứng dụng công nghệ tin học vào công tác nghiệp vụ đã góp phần làm thay đổi tư duy, lề lối phong cách làm việc của cán bộ, công chức hải quan.

 Giai đoạn hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới (2005 đến nay)

       Bước sang giai đoạn đổi mới và hội nhập, hoạt động XNK, XNC, đầu tư, du lịch trên địa bàn phát triển mạnh; khối lượng hàng hoá XNK tăng nhanh, chủng loại đa dạng, nhiều loại hình thủ tục hải quan được áp dụng.

       Cục Hải quan TP Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hiện đại hoá hải quan nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, với mục tiêu là tạo thuận lợi về thủ tục hải quan cho hoạt động XNK, đầu tư, du lịch góp phần vào phục vụ “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” và năm doanh nghiệp đến 2020 của TP. Đà Nẵng;

       Đoàn kết, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, triển khai thực hiện tốt công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan đó là những điểm sáng của Cục Hải quan TP.Đà Nẵng. Đặc biệt để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước và của ngành, thời gian qua Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã triển khai hàng loạt các giải pháp cải cách, hiện đại hoá công tác quản lý hải quan nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hoạt động XNK, đầu tư, du lịch quốc tế thông qua việc thực hiện thủ tục hải quan (TTHQ) điện tử; tiếp tục đẩy mạnh áp dụng Hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS tại các Chi cục làm thay đổi căn bản phương thức thực hiện thủ tục hải quan từ truyền thống, bán điện tử sang điện tử; 100% doanh nghiệp ứng dụng chữ ký số vào thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS. Áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hải quan; bổ sung quy định về chế độ ưu tiên, thủ tục xác định trước, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện TTHQ theo Cơ chế một cửa Quốc gia, một cửa ASEAN…Triển khai tiếp nhận giấy phép điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia với một số Bộ, ngành. Áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát hải quan tại cảng biển Đà Nẵng. Hàng hóa XNK được kiểm tra qua máy soi container tại cảng Tiên Sa và đưa vào sử dụng địa điểm kiểm tra tập trung tại KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu nhằm giảm thời gian làm thủ tục cho hàng hóa; triển khai tiếp nhận bản khai hàng hoá, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh (e-manifest); Thực hiện quy trình giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào lưu giữ, đưa ra khu vực giám sát Hải quan tại Cảng biển Tiên Sa - Đà Nẵng theo Điều 41 Luật Hải quan; xây dựng quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; Cục đã triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế Đà Nẵng với các cơ quan Quản lý Nhà nước: Biên phòng, cảng vụ, Kiểm dịch đối với thủ tục tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với đường hàng không. Triển khai các hệ thống: hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh; tiếp nhận và khai thác thông tin hành khách xuất nhập cảnh; Khai trương, công bố hoạt động chính thức địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại Chi cục Hải quan CK Cảng Đà Nẵng gồm các cơ quan kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.

       Thực hiện mở rộng thí điểm hạ tầng ảo hoá máy trạm (VDI) và tổ chức đánh giá hệ thống ảo hóa cấp Cục và Chi cục; triển khai nâng cấp hạ tầng truyền thông giai đoạn 2016- 2019. Tiếp tục triển khai thực hiện “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng” và Đề án phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020 theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với chất lượng giải quyết thủ tục hành chính công, tạo sự tin cậy của cộng đồng DN đối với cơ quan hải quan. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền pháp luật hải quan, tập huấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu về những văn bản mới và xử lý các vướng mắc phát sinh. Không ngừng xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh, thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng và quy tắc ứng xử văn minh, lịch sự.

 

       Với những thành tích đạt được trong suốt chặng đường 43 năm qua, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Lao động ba, Bằng khen và cờ thi đua của Chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý của Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và UBND TP. Đà Nẵng. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương, huy chương, Kỷ niệm chương, danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc, của Ngành và cơ sở.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn