Loading ...
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Danh sách sáng kiến được công nhận "Sáng kiến cấp cơ sở năm 2015"
Ngày đăng: 11/01/2016 2:11:10 CH      Tác giả: BBT
Lượt xem: 6.868    Phản hồi:
Hội đồng sáng kiến Cục Hải quan Đà Nẵng đã tổ chức nghiệm thu và ra quyết định công nhận 92 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở cho các cá nhân thuộc Cục Hải quan TP Đà Nẵng trong năm 2015 (danh sách kèm theo) ...
Danh sách sáng kiến được công nhận "Sáng kiến cấp ngành"
Ngày đăng: 05/01/2016 3:11:30 CH      Tác giả: BBT
Lượt xem: 3.384    Phản hồi:
Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 717/QĐ-TCHQ ngày 17/3/2015 công nhận sáng kiến cấp ngành cho 15 sáng kiến thuộc Cục Hải quan TP Đà Nẵng. ...


  Tổng số 2 Trang / 1 trang

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn