Loading ...
Hệ thống VNACCS/VCIS

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 2331/TCHQ-GSQL 19/03/2015 Kiểm tra, giám sát hải quan tại khu cách ly Tổng cục Hải quan
2 16/CNTT-TTQLVH 08/01/2015 Cấp mã địa điểm lưu giữ hàng hóa chịu sự giám sát hải quan Tổng cục Hải quan
3 15452/TCHQ-GSQL 30/12/2014 Mã địa điểm tập kết hàng hóa XK Tổng cục Hải quan
4 1066/CNTT-TTQLVH 29/12/2014 Thay đổi bảng mã đối tượng không chịu thuế GTGT, mã biểu thuế GTGT trong VNACCS Tổng cục Hải quan
5 15335/TCHQ-GSQL 26/12/2014 Xác nhận trên các tờ khai của lô hàng trên 50 dòng hàng Tổng cục Hải quan
6 15283/TCHQ-GSQL 25/12/2014 Hướng dẫn khai báo và kiểm tra giấy phép theo cơ chế một cửa quốc gia Tổng cục Hải quan
7 1034/CNTT-CNTT 23/12/2014 Bổ sung các mã địa điểm trên hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
8 956/CNTT-CNTT 08/12/2014 Vướng mắc mã đơn vị và mã địa điểm trên hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
9 10823/TCHQ-GSQL 04/09/2014 Về việc xác nhận Serial tem rượu nhập khẩu Tổng cục Hải quan
10 10704/TCHQ-VNACCS 29/08/2014 Vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
11 11943/BTC-TCHQ 26/08/2014 Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác giám sát hải quan tại khu vực cảng biển Bộ Tài Chính
12 11887/BTC-TCHQ 25/08/2014 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp Hệ thống XLDLĐTHQ gặp sự cố Bộ Tài Chính
13 11802/BTC-TCHQ 22/08/2014 Xử lý vướng mắc khai hải quan lô hàng trên 50 dòng hàng Bộ Tài Chính
14 10473/TCHQ-VNACCS 21/08/2014 Sao y, cấp lại tờ khai VNACCS Tổng cục Hải quan
15 10311/TCHQ-VNACCS 19/08/2014 Khai báo số hiệu chuyến bay, ngày bay trên tờ khai XK bằng đường hàng không Tổng cục Hải quan
16 10387/TCHQ-VNACCS 19/08/2014 Khai báo tên tàu và số chuyến trên tờ khai VNACCS Tổng cục Hải quan
17 11351/BTC-TCHQ 14/08/2014 Bổ sung việc khai báo một số loại hình trên hệ thống VNACCS/VCIS Bộ Tài Chính
18 9441/TCHQ-GSQL 28/07/2014 Vướng mắc khi khai báo hải quan đối với hệ thống VNACCS Tổng cục Hải quan
19 9305/TCHQ-GSQL 25/07/2014 Vướng mắc thủ tục hải quan đối với hệ thống VNACCS Tổng cục Hải quan
20 8294/TCHQ-GSQL 01/07/2014 Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa XK Tổng cục Hải quan


Tổng số: 68  văn bản Trang : / 4 trang

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn