Loading ...

Mẫu 01 - TTHQĐT đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh
Nội dung tóm tắt :
Mẫu 01, Phụ lục 1 dành cho Doanh nghiệp tham gia thủ tục HQĐT đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh theo thông tư 64/2011/TT-BTC
121 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 01/10/2013

PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN QUAN HỆ ĐỐI TÁC HẢI QUAN - DOANH NGHIỆP (Phần dành cho Hải quan)
Nội dung tóm tắt :
PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN QUAN HỆ ĐỐI TÁC HẢI QUAN - DOANH NGHIỆP (Phần dành cho Hải quan)
2 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 02/03/2017

PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN QUAN HỆ ĐỐI TÁC HẢI QUAN - DOANH NGHIỆP
Nội dung tóm tắt :
Phiếu khảo sat thông tin quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp (Dành cho Doanh nghiệp)
10 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 02/03/2017

Mẫu đăng ký tham gia thủ tục HQĐT theo Nghị định số 87/2012/NĐ-CP. ngày 23/10/2012
Nội dung tóm tắt :
Thông tư số 196/2012/TT-BTC, ngày 15/11/2012: Mẫu1, phụ lục III- Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử,
148 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 03/01/2013

Hướng dẫn tra cứu GNT trên website TCHQ
Nội dung tóm tắt :
Hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện tra cứu Giấy nộp tiền trên hệ thống website TCHQ tại địa chỉ: http://customs.gov.vn/sitepages/tracuunopthue.aspx
11 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 10/07/2015

Mẫu phiếu dự thi nghiệp vụ Hải quan
Nội dung tóm tắt :
Mẫu phiếu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2014
36 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 16/07/2014

TEST
Nội dung tóm tắt :
TEST
8 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 03/12/2016

Tổng số dữ liệu: 7   Trang : / 1 trang
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn