Loading ...
Văn bản Hải quan

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 5529/TCHQ-TXNK 24/11/2021 Xử lý vướng mắc Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ Tổng cục Hải quan
2 2615/HQDNg-GSQL 16/11/2021 Xử lý kiến nghị doanh nghiệp tại Hội nghị Phát triển quan hệ đối tác HQ-DN năm 2021 Khác
3 2616/HQĐNg-GSQL 16/11/2021 Xử lý kiến nghị doanh nghiệp tại Hội nghị Phát triển quan hệ đối tác HQ-DN năm 2021 Khác
4 2764/QĐ-TCHQ 29/10/2021 Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Hải quan Tổng cục Hải quan
5 4360/TCHQ-TXNK 10/09/2021 Thực hiện thuế CBPG đối với mặt hàng sợi Tổng cục Hải quan
6 4115/TCHQ-TXNK 19/08/2021 Phân loại Bản lề ghế ô tô Tổng cục Hải quan
7 3758/TCHQ-TXNK 28/07/2021 Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX Tổng cục Hải quan
8 3690/TCHQ-TXNK 22/07/2021 Ủy thác nhập khẩu hàng hóa để SXXK Tổng cục Hải quan
9 3634/TCHQ-TXNK 19/07/2021 hàng hóa thuê DNCX gia công Tổng cục Hải quan
10 3552/TCHQ-TXNK 14/07/2021 v/v Phân loại mặt hàng Nắp thùng xe bán tải Tổng cục Hải quan
11 3468/TCHQ-TXNK 09/07/2021 Vướng mắc liên quan mặt hàng hạt giống dưa, bí Tổng cục Hải quan
12 3389/TCHQ-TXNK 06/07/2021 Nhập khẩu mặt hàng thép ray đã qua sử dụng Tổng cục Hải quan
13 3335/TCHQ-TXNK 02/07/2021 Thuế TTĐB xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng Tổng cục Hải quan
14 3335/TCHQ-TXNK 02/07/2021 Thuế TTĐB xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng Tổng cục Hải quan
15 470/QĐ-HQĐNg 29/06/2021 Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Hải quan Tp Đà Nẵng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Khác
16 470/QĐ-HQĐNg 29/06/2021 Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Hải quan Tp Đà Nẵng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Khác
17 3245/TCHQ-TXNK 28/06/2021 Danh mục miễn thuế Tổng cục Hải quan
18 3112/TCHQ-TXNK 21/06/2021 Thuế xuất khẩu đối với phế liệu XK để thuê gia công ở nước ngoài Tổng cục Hải quan
19 3112/TCHQ-TXNK 21/06/2021 Thuế xuất khẩu đối với phế liệu XK để thuê gia công ở nước ngoài Tổng cục Hải quan
20 390/QĐ-HQĐNg 14/06/2021 Quyết định v/v ban hành Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Hải quan Tp Đà Nẵng Khác


Tổng số: 2.401  văn bản Trang : / 121 trang
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn