Loading ...
DANH MỤC
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan TP Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng: 22/02/2017 3:45:00 CH      Tác giả: Cục Hải quan TP Đà Nẵng
Lượt xem: 781    Phản hồi:
Ngày 17/02/2017, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan đã ban hành quyết định số 333/QĐ- TCHQ v/v phê duyệt Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan TP Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 ...
Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan TP Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2015
Ngày đăng: 22/02/2016 5:00:28 CH      Tác giả: HQĐN
Lượt xem: 1.930    Phản hồi:
Ngày 30/5/2008, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan đã ban hành quyết định số 1270/QĐ- TCHQ v/v phê duyệt Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan TP Đà Nẵng giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2020. ...
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
Ngày đăng: 22/02/2016 4:40:09 CH      Tác giả: HQĐN
Lượt xem: 1.813    Phản hồi:
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau: ...


  Tổng số 3 Trang / 1 trang

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn