Loading ...

Sơ đồ Website

          Lời giới thiệu và chào mừng
          Chức năng nhiệm vụ
          Lịch sử phát triển
          Sơ đồ tổ chức bộ máy
          Vị trí địa lý
          Danh bạ điện thoại
          Tổ chức đoàn thể
          Thư điện tử
          Thông tin liên hệ
          Đường dây nóng
          Quản lý danh bạ điện thoại
          Chiến lược phát triển
           Nghiên cứu khoa học
          TabEditText
          Quản lý hình ảnh
          QL Thông tin DN
          QL thông tin liên hệ
          QL Chức vụ
          QL Phòng Ban
          QL Liên Kết Site
          QL Hình ảnh hoạt động
          45 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
          LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ
          GÓC NHÌN HẢI QUAN
          PHÓNG SỰ ẢNH
          THAM QUAN PHÒNG TRUYỀN THỐNG
          Video
          Tin Hải quan
          Tin trong nước
          Tin thế giới
          Thông báo
          Tin tức VNACCS/VCIS
          Thủ tục xuất nhập khẩu
          Thủ tục xuất nhập cảnh
          Giá, thuế xuất nhập khẩu
          Xử lý vi phạm hành chính
          Cải cách hành chính
          Hải quan điện tử
          ISO Hải quan
          Bộ thủ tục hành chính
          Hiện đại hóa hải quan
          CHUYỂN ĐỔI SỐ
          Hệ thống VNACCS/VCIS
          Văn bản Luật
          Văn bản Nghị định
          Văn bản Bộ, ngành
          Văn bản Hải quan
          Thư viện văn bản
          An ninh an toàn
          Tra cứu luật Hải quan - Nghị định - Thông tư
          Đăng ký người sử dụng VNACCS
          Đăng ký DN sử dụng Chữ ký số
          THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
          Tài liệu hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến
          Hòm thư góp ý
          Quản lý DNKB
          DKHQDTImportExcel
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Trần Văn Anh, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn