Loading ...

Sơ đồ Website

          Lời chào mừng
          Lịch sử phát triển
          Sơ đồ tổ chức
          Chức năng nhiệm vụ
          Liên hệ - Danh bạ
          Tổ chức đoàn thể
          Thông tin báo chí
          Quản lý danh bạ điện thoại
          Chiến lược phát triển
           Nghiên cứu khoa học
          TabEditText
          Quản lý hình ảnh
          QL Thông tin DN
          QL thông tin liên hệ
          QL Chức vụ
          QL Phòng Ban
          QL Liên Kết Site
          QL Hình ảnh hoạt động
          Tin Hải quan
          Tin trong nước
          Tin thế giới
          Tin cải cách HĐH
          Thông báo
          Thủ tục xuất nhập khẩu
          Thủ tục xuất nhập cảnh
          Giá, thuế xuất nhập khẩu
          Xử lý vi phạm hành chính
          Cải cách hành chính
          Hải quan điện tử
          ISO Hải quan
          Bộ thủ tục hành chính
          Hiện đại hóa hải quan
          Hệ thống VNACCS/VCIS
          Văn bản Luật
          Văn bản Nghị định
          Văn bản Bộ, ngành
          Văn bản Hải quan
          Thủ tục hành chính Hải quan
          Đăng ký người sử dụng VNACCS
          Đăng ký DN sử dụng Chữ ký số
          DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 36A
          Quản lý DNKB
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn