Hải quan Đà Nẵng tổ chức tập huấn quản lý và sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ

Từ 22-29/6/2020, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an (C06) tổ chức huấn luyện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, huấn luyện sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ đối với cán bộ công chức, nhân viên (CBCC-NV) Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.


CBCC-NV Cục Hải quan TP Đà Nẵng tham gia lớp tập huấn

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng được giao quản lý, sử dụng một số vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, chất ma túy qua biên giới, đảm bảo an ninh biên giới, an ninh quốc gia. Tham dự lớp tập huấn có 32 CBCC-NV được giao quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Qua đợt tập huấn các học viên sẽ được tập huấn những chuyên đề quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, như: nhận thức chung về công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Cách nhận biết một số loại bom, mìn, đạn dược, vũ khí quân dụng. Biện pháp thu gom, phân hủy, tiêu hủy. Quy định của pháp luật về luật về vật liệu nổ công nghiệp, chất tiêu hủy thuốc nổ. Nhận biết cơ bản về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. 

Nội dung cơ bản của Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ và Thông tư số 18/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an và Công tác quản lý kho, bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, tính năng, tác dụng cấu tạo của một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.


Thực hành bắn đạn thật súng ngắn K59 (ảnh: Quang Trà)

Ngoài ra, các học viên sẽ được thực hành tháo lắp, sử dụng súng K59, súng tiểu liên AK và tổ chức kiểm tra bắn đạn thật tại trường bắn súng. 

Qua lớp tập huấn sẽ nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và vai trò, trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay.