Hải quan KCN Hòa Khánh Liên Chiểu: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền thực thi pháp luật

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2020, Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu (Chi cục) luôn chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Từ năm 2014, Cục Hải quan Đà Nẵng đã chính thức triển khai thông quan tự động VNACCS/VCIS. Việc triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS đã hỗ trợ khai tự động giúp doanh nghiệp hạn chế được sai sót trong quá trình nhập dữ liệu không phải khai nhiều lần, đồng thời hướng theo mô hình một cửa, hạn chế sử dụng hồ sơ giấy thông qua áp dụng chữ ký điện tử. Theo đánh giá của doanh nghiệp, áp dụng thông quan tự động đã giảm thời gian và chi phí của doanh nghiệp, rút ngắn được thời gian thông quan hàng hóa.

Trong những năm qua, Chi cục thường xuyên tham mưu rà soát, đánh giá hệ thống văn bản pháp luật hải quan nhằm phát hiện những bất cập, chồng chéo, vướng mắc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan, đảm bảo đồng bộ với các văn bản pháp luật khác có liên quan, phù hợp yêu cầu thực tiễn và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết; thực hiện đúng quy định về chứng từ điện tử; đẩy mạnh thu thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử; cung cấp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính hải quan tại trụ sở Chi cục; hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp, người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hải quan. Chi cục luôn quan tâm xây dựng và đẩy mạnh phát triển mô hình phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp. Đình kỳ hàng tháng, Chi cục tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp hoặc các buổi tham vấn để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và kịp thời tháo gỡ để tạo thuận lợi tối đa, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.


Ảnh: Ông Cao Văn Nhân - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan KCNHKLC triển khai văn bản mới cho DN

Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp, Chi cục đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về hải quan”. Cuộc thi đã được Cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng, tham gia nhiệt tình và đánh giá cao về công tác tổ chức của Chi cục, qua đó thể hiện được phương châm: “Hải quan - doanh nghiệp kết nối, chia sẻ, đồng hành”.

Năm 2020 là năm đại dịch covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Để chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp, Chi cục đã có những nổ lực hỗ trợ tích cực giải quyết thủ tục hải quan vừa tạo thuận lợi thương mại vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể: Triển khai thực hiện kiểm tra, tiếp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ theo hình thức điện tử quy định Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ tài chính quy định về thời hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất, hình thức nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virut Corona (Covid-19) và một số công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan; duy trì triển khai hình thức đối thoại hải quan - doanh nghiệp hàng tháng thông qua địa chỉ mail: hqhklcdanang@customs.gov.vn đã được cộng đồng doanh nghiệp hướng ứng và ghi nhận…

Bằng các giải pháp hiện đại hóa thủ tục hải quan, cải cách thủ tục hành chính, Chi cục Hải quan Khu Công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu đang từng bước khắc phục những khó khăn do dịch bệnh gây ra, ổn định hoạt động xuất - nhập khẩu, đảm bảo thông suốt hàng hóa cho doanh nghiệp.