Loading ...
Hải quan Đà Nẵng phát động thi đua năm 2022 với chủ đề: “Đoàn kết, Kỷ cương, Sáng tạo, Hành động hướng đến chuyển đổi số”
Ngày đăng: 13/01/2022 11:10:00 CH Tác giả: Sơn Nguyễn - Ảnh: C.V
Lượt xem: 134    Phản hồi:
Hưởng ứng nội dung phát động thi đua năm 2022 của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 6206/TCHQ-TCCB ngày 30/12/2021. Ngày 12/01/2022 tại Hội nghị đại biểu cán bộ công chức năm 2021, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề: “Đoàn kết, Kỷ cương, Sáng tạo, Hành động hướng đến chuyển đổi số”.
Triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày đăng: 12/10/2021 2:14:00 CH Tác giả: Sơn Nguyễn
Lượt xem: 239    Phản hồi:
Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021. Bộ Quy tắc áp dụng cho 03 nhóm đối tượng: (i) Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội; (ii) Tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội; (iii) Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.
CÔNG CỤ PHÁT HIỆN TỰ ĐỘNG: TỪ Ý TƯỞNG TỚI HIỆN THỰC
Ngày đăng: 22/12/2016 3:03:00 CH Tác giả: Nguyễn Thái Hoan (dịch từ nguồn tài liệu của WCO)
Lượt xem: 2.886    Phản hồi:
Công cụ phát hiện tự động: Từ ý tưởng đến hiện thực
Hải quan Đà Nẵng: Nhiều nỗ lực nâng cao chỉ số xếp hạng Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
Ngày đăng: 12/10/2021 4:11:00 CH Tác giả: Phượng Đồng
Lượt xem: 364    Phản hồi:
Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng vừa công bố Báo cáo số 27/BC-BCĐ ngày 01/10/2021 về kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố.
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 12 NĂM 2021
Ngày đăng: 05/01/2022 10:46:00 SA Tác giả: Tổng hợp
Lượt xem: 54    Phản hồi:
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 12 năm 2021


THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn