Loading ...
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 12 NĂM 2021
Ngày đăng: 05/01/2022 10:46:00 SA Tác giả: Tổng hợp
Lượt xem: 54    Phản hồi:
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 12 năm 2021
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 11 NĂM 2021
Ngày đăng: 03/12/2021 5:55:00 CH Tác giả: Tổng hợp
Lượt xem: 85    Phản hồi:
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 11 năm 2021
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 10 NĂM 2021
Ngày đăng: 05/11/2021 10:14:00 SA Tác giả: Tổng hợp
Lượt xem: 128    Phản hồi:
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 10 năm 2021
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 9 NĂM 2021
Ngày đăng: 05/10/2021 9:32:00 SA Tác giả: Tổng hợp
Lượt xem: 63    Phản hồi:
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 9 năm 2021
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 8 NĂM 2021
Ngày đăng: 03/09/2021 4:37:00 CH Tác giả: Tổng hợp
Lượt xem: 84    Phản hồi:
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 8 năm 2021
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 7 NĂM 2021
Ngày đăng: 05/08/2021 11:50:00 SA Tác giả: Tổng hợp
Lượt xem: 74    Phản hồi:
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 7 năm 2021
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 6 NĂM 2021
Ngày đăng: 02/07/2021 5:29:00 CH Tác giả: Tổng hợp
Lượt xem: 106    Phản hồi:
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 6 năm 2021
Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Ngày đăng: 04/06/2021 11:24:00 SA Tác giả: Tổng hợp
Lượt xem: 286    Phản hồi:
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 5 NĂM 2021
Ngày đăng: 04/06/2021 10:15:00 SA Tác giả: Sưu tầm
Lượt xem: 126    Phản hồi:
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 5 năm 2021
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 4 NĂM 2021
Ngày đăng: 04/05/2021 10:05:00 SA Tác giả: Tổng hợp
Lượt xem: 160    Phản hồi:
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 4 năm 2021


  Tổng số: 13 Trang:   / 2 trang

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn