Loading ...
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 02 NĂM 2021
Ngày đăng: 04/03/2021 5:03:00 CH Tác giả: Tổng hợp
Lượt xem: 482    Phản hồi:
Thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 02 năm 2021
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 01 NĂM 2021
Ngày đăng: 05/02/2021 1:46:00 CH Tác giả: Tổng hợp
Lượt xem: 435    Phản hồi:
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 01 năm 2021


  Tổng số: 2 Trang:   / 1 trang

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn