Loading ...
VNACCS/VCIS : Hệ thống thông quan điện tử tự động và cơ chế một cửa quốc gia
08 Tháng Tư 2013 - Nguyễn Văn Dũng
Lượt xem: 2.268     Phản hồi: 0    

VNACCS/VCIS là hệ thống khai báo điện tử, hỗ trợ tích cực người sử dụng thực hiện các thủ tục pháp lý, giúp đẩy nhanh tốc độ và tăng cường hiệu quả hoạt động ngoại thương của Việt Nam.

 

 

VNACCS = VietNam Automatic Cargo Clearance System

VCIS = VietNam Customs Intelligent Information System

 

VNACCS là một hệ thống thông quan điên tử.

Tập trung vào cả 03 khâu : Trước, trong và sau thông quan.

Tăng cường kết nối với các Bộ/Ngành khác bằng cách áp dụng cơ chế một cửa.

Tiếp nhận và xử lý phân luồng thông tin khai báo của doanh nghiệp. Hạn chế sử dụng hồ sơ giấy thông qua việc áp dụng Chữ ký điện tử.

Thay đổi căn bản việc quản lý, giám sát về hải quan theo hướng tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp.

 

- VNACCS/VCIS là hệ thống khai báo điện tử, hỗ trợ tích cực người sử dụng thực hiện các thủ tục pháp lý, giúp đẩy nhanh tốc độ và tăng cường hiệu quả hoạt động ngoại thương của Việt Nam.

            - Hiện đại hóa lĩnh vực hải quan của Việt Nam thông qua việc thực hiện sử dụng VNACCS/VCIS được đánh giá là hiện đại nhất và mới nhất của thế giới.

            Thông qua việc áp dụng hệ thống thông quan và chế độ thông quan tương đối giống với Nhật Bản, Việt Nam hướng tới sự hiện đại hóa của hải quan Việt Nam. Với việc đưa vào sử dụng hệ thống thông quan điện tử của Nhật Bản (VNACCS/VCIS) và các chế độ hỗ trợ hệ thống này, sự hiện đại hóa của lĩnh vực hải quan Việt Nam sẽ được đẩy mạnh, trở thành cơ sở hạ tầng thông tin của hoạt động ngoại thương. Tính tin cậy, tính năng và tính mở rộng của hệ thống sẽ được thực hiện ở một mức độ cao.

            - VNACCS/VCIS với tư cách là một hệ thống khai báo điệ tử dùng chung cho cả khu vực nhà nước và tư nhân bằng việc kết nối Online giữa hải quan, các ngành liên quan, các cơ quan chính phủ liên quan, giúp các doanh nghiệp tư nhân không cần phải đi  tới cơ quan hải quan hay các cơ quan chính phủ, ngân hàng liên quan. Việc xử lý khai báo bao gồm cả chức năng thẩm định và chức năng nộp thuế, do đó công đoạn từ tiếp nhận khai báo đến thông báo kết quả sẽ thực thực hiện tự động.

            - Đảm bảo tính chính xác của thông tin : VNACCS/VCIS có mục đích là thực hiện đăng ký và lưu chính xác các thông tin của người sử dụng liên quan thủ tục pháp lý và các thủ tục liên quan, và để thực hiện được những mục đích này, VCIS sẽ thực hiện các nghiệp vụ cần thiết. Ví dụ, trong các giao dịch thương mại có những trường hợp thay đổi nội dung hợp đồng sau khi hợp đồng đã được ký kết, việc xử lý khai báo sẽ dựa vào đó để thực hiện các nghiệp vụ có khả năng thay đổi sau khi khai báo, cũng như khai báo sau khi thay đổi, ví dụ thay đổi thông tin cho phù hợp với thực trạng của giao dịch.


Nguyễn Văn Dũng

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn