Loading ...

Đà Nẵng: Hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với từng địa bàn được phân vùng đỏ, xanh, vàng

28 Tháng Tám 2021 - Sonnq (Tổ An toàn COVID-19 Cục)
Lượt xem: 230     Phản hồi: 0

Ngày 25-8, Sở Y tế thành phố ban hành Công văn số 3994/SYT-NVY hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với từng địa bàn được thiết lập là vùng đỏ, vùng xanh, vùng vàng, theo Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 25-8-2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30-7-2021 và Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14-8-2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Cụ thể như sau:

Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Đối với vùng đỏ - vùng nguy cơ rất cao: thực hiện theo Quyết định 3986/QĐ-BYT ngày 16-9-2020 của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương chịu trách nhiệm tham mưu về quy mô khu vực cách ly y tế đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. 

Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cần thực hiện:

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định 3986/QĐ-BYT ngày 16-9-2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19"; tuân thủ tuyệt đối quy định 5K: luôn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tập trung, giữ khoảng cách trên 2 mét, khai báo y tế.  

- Người dân tuyệt đối cách ly ở trong nhà ( trừ trường hợp chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, thiên tai, hỏa hoạn và các trường hợp đặc biệt khác); tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; hạn chế tiếp xúc, tập trung trong gia đình.

- Kiểm soát chặt chẽ 24/24h không cho người, hàng hóa, phương tiện ra, vào vùng đỏ, trừ những người làm nhiệm vụ và phương tiện vận chuyển lương thực, hàng hóa thiết yếu, nguyên tắc không được vận chuyển hàng hóa, vật dùng ra khỏi vùng đỏ. 

- Yêu cầu người được phép ra, vào vùng đỏ phải mang đồ bảo hộ đầy đủ (có kính chắn giọt bắn), đảm bảo khoảng cách tối thiểu trên 2m khi tiếp xúc giao nhận hàng hóa, sát khuẩn tay trước và sau khi ra vào vùng đỏ (bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại chốt kiểm soát) và khai báo y tế đầy đủ hằng ngày. 

- Chính quyền tăng cường hoạt động của các Tổ COVID-19 cộng đồng để theo dõi sức khỏe hằng ngày của người dân, phát hiện các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch trong vùng đỏ; tập trung lực lượng, thành lập các tổ, nhóm có sự tham gia của công an tăng cường tuần tra đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc lấy mẫu xét nghiệm toàn dân với tần suất 3 ngày/lần cho đến khi dỡ bỏ vùng đỏ; đảm bảo thật chặt chẽ, khoa học, an toàn và tuyệt đối không để lọt, không để bỏ sót đối tượng.

Đối với vùng xanh –vùng bình thường mới: do Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định thiết lập khi 14 ngày liên tục không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (là ca bệnh mà ngay tại thời điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 chưa được cách ly y tế hoặc nằm ngoài khu vực phong tỏa). Quy mô vùng xanh nhỏ nhất là cấp phường, xã; áp dụng các biện pháp theo quy định tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30-7-2021 của Chủ tịch UBND thành phố.

Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cần thực hiện: 

- Người dân tuân thủ tuyệt đối quy định 5K của Bộ Y tế: luôn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tập trung, giữ khoảng cách trên 2 mét, khai báo y tế. 

- Thiết lập các lối ra, vào với số lượng hạn chế để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc ra/vào chốt, bảo vệ vùng xanh. Tại các chốt bảo vệ này, người dân chỉ được ra ngoài theo quy định tại Khoản a Điểm 2 Chỉ thị số 05/CT-UBND (như khi mua thực phẩm, đi khám chữa bệnh, xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm chủng; đi làm tại cơ quan công sở, cơ sở kinh doanh sản xuất …có giấy tờ chứng minh của cơ quan có thẩm quyền).

- Yêu cầu tất cả mọi người và người được phép ra, vào vùng xanh phải luôn đeo khẩu trang, khuyến cáo mang kính chắn giọt bắn khi ra khỏi nhà, sát khuẩn tay (bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại chốt kiểm soát), khi tiếp xúc phải giữ khoảng cách trên 2 mét và thực hiện khai báo y tế đầy đủ khi ra ngoài vùng xanh.

- Thành lập tổ phản ứng nhanh chia thành nhiều Tổ gồm 2-3 thành viên thường xuyên kiểm tra, giám sát địa bàn; đảm bảo người dân tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng, chống dịch và các quy định. Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận giải quyết các nội dung cấp bách của người dân.

- Ban hành niêm yết các nội qui qui định các điều kiện an toàn phòng chống dịch; qui định đối tượng ra vào khu vực; quyền và trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ và người dân; Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, báo cáo, xử lý các trường hợp vi phạm.

- Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, phóng viên, nhà báo, nhân viên, người lao động theo quy định tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30-7-2021 của Chủ tịch UBND thành phố sống ở thôn, tổ dân phố "vùng xanh" được đi làm, khi về phải khai báo y tế và áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo 5K. Khi đi qua chốt kiểm soát phải xuất trình giấy tờ (thẻ công chức, viên chức, thẻ chuyên ngành, thẻ nhà báo, thẻ phóng viên, giấy xác nhận của cơ quan, giấy xác nhận của doanh nghiệp).

- Không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

- Các cơ quan, đơn vị Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở giáo dục, y tế chỉ được hoạt động sau khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16-8-2021. 

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ được hoạt động sau khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch và đáp ứng các điều kiện, tiêu chí theo quy định của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố.

- Người đi tiêm chủng, đi xét nghiệm, khám chữa bệnh định kỳ, cấp cứu, can thiệp y tế, có lịch hẹn hoặc không có lịch hẹn phải có giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền, cơ sở y tế hoặc bằng chứng chứng minh.

- Thực hiện xét nghiệm theo quy định của UBND thành phố.

Đối với vùng vàng – vùng nguy cơ hoặc nguy cơ cao:

- Người dân tuân thủ tuyệt đối quy định 5K của Bộ Y tế: luôn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tập trung, giữ khoảng cách trên 2 mét, khai báo y tế. 

- Các trường hợp được phép hoạt động, làm việc tuân thủ quy định của UBND thành phố Đà Nẵng tại tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14-8-2021 và Điều 2 Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 25-8-2021. 

- Tất cả mọi người khi tiếp xúc phải giữ khoảng cách trên 2 mét, luôn đeo khẩu trang, khuyến cáo mang kính chắn giọt bắn.

- Chính quyền tăng cường hoạt động của các Tổ COVID-19 cộng đồng để theo dõi sức khỏe hằng ngày của người dân, phát hiện các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch trong vùng đỏ; tập trung lực lượng, thành lập các tổ, nhóm có sự tham gia của công an tăng cường tuần tra đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”.

- Thực hiện xét nghiệm theo quy định của UBND thành phố.

Di chuyển giữa vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh

Di chuyển vào vùng đỏ: nguyên tắc là không được phép ra, vào vùng đỏ. Trường hợp phải vào vùng đỏ để lưu trú vì lý do đặc biệt (như công nhân đổi ca trở về, chăm sóc người bệnh, người già, phụ nữ có thai, trẻ em…) phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương và không được rời khỏi vùng đỏ cho đến khi kết thúc vùng cách ly y tế và theo dõi sức khỏe ít nhất 14 ngày (thông báo với chính quyền, y tế địa phương khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh hoặc đủ 14 ngày khi về vùng đỏ); cam kết thực hiện biện pháp phòng, chống dịch và xét nghiệm như người dân tại vùng đỏ. 

Người được phép ra, vào vùng đỏ để thực hiện nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền phân công, hàng hóa, phương tiện phục vụ việc cách ly, chăm sóc sức khỏe…phải thực hiện các biện pháp: không được lưu trú tại vùng đỏ quá 3 giờ; mang đầy đủ đồ bảo hộ, luôn đeo khẩu trang và mang kính chắn giọt bắn; tiếp xúc giữ khoảng cách trên 2 mét; lập danh sách, đo thân nhiệt, quan sát tình trạng sức khỏe tất cả người được phép ra/vào vùng đỏ. Yêu cầu tất cả những người được phép ra/vào vùng đỏ phải đeo khẩu trang và khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh; khi ra phải tháo bỏ khẩu trang đã sử dụng và thu gom vào nơi quy định tại chốt kiểm soát và khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Di chuyển từ vùng vàng vào vùng xanh: người của xã, phường chưa đạt tiêu chí vùng xanh không được phép vào khu vực có chốt bảo vệ vùng xanh mà chỉ giao nhận hàng hóa, vật dụng tại chốt đảm bảo khử khuẩn trước khi đưa vào. Người ở khu vực “vàng”, “đỏ” vào “vùng xanh” vì lý do đặc biệt, cần thiết, thiết yếu phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trong vòng 72 giờ đối với phương pháp RT-PCR, trong vòng 24 giờ đối với phương pháp test nhanh); lưu trú tại “vùng xanh” không quá 12 giờ trừ trường hợp đặc biệt do chính quyền và y tế địa phương quyết định

Tất cả mọi người khi tiếp xúc phải giữ khoảng cách trên 2 mét, luôn đeo khẩu trang, khuyến cáo mang kính chắn giọt bắn. Lập danh sách, quan sát tình trạng sức khỏe tất cả người vào vùng xanh (có thể kiểm soát bằng cấp thẻ hoặc đóng dấu ra vào chứng minh vào và rời khỏi vùng xanh)

Di chuyển từ vùng xanh vào vùng vàng: người dân trên địa bàn xã, phường đạt tiêu chí vùng xanh tuân thủ tuyệt đối quy định 5K; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, phóng viên, nhà báo, nhân viên, người lao động đáp ứng các điều kiện và theo quy định tại Khoản a Điểm 2 Chỉ thị số 05/CT-UBND (như khi mua thực phẩm, đi khám chữa bệnh, xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm chủng; đi làm tại cơ quan công sở, cơ sở kinh doanh sản xuất…có giấy tờ chứng minh của cơ quan có thẩm quyền); người rời khỏi vùng xanh vì lý do thật sự cần thiết, để mua thức ăn, hàng hóa thiết yếu theo lịch phân bổ trong tuần.

Đồng thời, phải cam kết thực hiện các nội dung: không được lưu trú tại vùng vàng quá 12 giờ; luôn đeo khẩu trang, khuyến cáo mang kính chắn giọt bắn; tiếp xúc giữ khoảng cách trên 2 mét; lập danh sách, quan sát tình trạng sức khỏe tất cả người rời khỏi vùng xanh (có thể kiểm soát bằng cấp thẻ hoặc đóng dấu ra vào chứng minh rời khỏi từ vùng xanh). Người rời khỏi vùng xanh đến các khu vực vàng quá 12 giờ, vùng đỏ quá 3 giờ khi trở về “vùng xanh”: tiếp xúc trên 2 mét với những người xung quanh, theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 1, ngày 7, ngày 14 kể từ ngày rời khỏi khu vực vùng vàng, vùng đỏ; tự chi trả kinh phí xét nghiệm (trừ lực lượng công an, quân đội, y tế, lực lượng phòng, chống dịch các cấp hoặc lực lượng đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 được phép di chuyển theo quy định của cơ quan có thẩm quyền).

Di chuyển giữa các vùng xanh: các trường hợp được phép hoạt động, làm việc tuân thủ quy định của UBND thành phố Đà Nẵng tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30-7-2021 của Chủ tịch UBND thành phố và Khoản 2 Công văn này; khi tiếp xúc phải giữ khoảng cách trên 2 mét, luôn đeo khẩu trang, khuyến cáo mang kính chắn giọt bắn; hạn chế di chuyển, tuân thủ tối đa và nghiêm túc nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”.

Di chuyển giữa các vùng vàng: các trường hợp được phép hoạt động, làm việc tuân thủ quy định của UBND thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14-8-2021 và Điều 2 Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 25-8-2021 phải tuân thủ các biện pháp: tất cả mọi người khi tiếp xúc phải giữ khoảng cách trên 2 mét, luôn đeo khẩu trang, khuyến cáo mang kính chắn giọt bắn; thực hiện khai báo y tế hằng ngày; không lưu trú tại vùng khác quá 12 giờ. 

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các nội dung trên để phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; có ý kiến góp ý đối với Sở Y tế để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế triển khai.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp quản lý, chỉ đạo các trường hợp được phép hoạt động, làm việc; các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch các cấp, lực lượng cung ứng hàng hóa thiết yếu, lương thực, người lao động và tất cả mọi người khi tiếp xúc phải phòng, chống lây nhiễm một cách chủ động, giữ khoảng cách trên 2 mét, luôn đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn.

Đồng thời, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp xây dựng hệ thống trực tuyến để cập nhật mức độ nguy cơ và “bảng màu” tương ứng; hướng dẫn UBND cấp quận, huyện, xã, phường, trên cơ sở đánh giá nguy cơ, cập nhật vào hệ thống trực tuyến để lãnh đạo cập nhật phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; để người dân thành phố được biết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, phối hợp với cơ quan y tế và các cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan để xác định mức độ nguy cơ trên địa bàn xã, phường để thực hiện đánh giá mức độ nguy cơ của xã, phường, cập nhật vào hệ thống trực tuyến do Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng.

Infographic: 

 

 

 

 BÌNH LUẬN:Các tin khác

Hải quan Đà Nẵng: Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 - “Cùng hành động để thay đổi thế giới”
Hải quan Đà Nẵng: “Tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC là góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”
Đà Nẵng: Các địa phương cần quán triệt tinh thần sẵn sàng sống chung với dịch
Chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9: Những dấu mốc đất nước phát triển
Bộ Y tế công bố thông điệp 5T phòng chống COVID-19
Chúc mừng 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6
Công nhận thêm 01 doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Infographic: Hướng dẫn đảm bảo y tế, phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại TP Đà Nẵng
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội của toàn dân!
Phát huy tinh thần tháng Ba lịch sử, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng hiện đại, thông minh và đáng sống
Hải quan Đà Nẵng hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái Đất 2021”
Tổng điều tra kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2021
Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng được chứng nhận Kiểm chuẩn y tế sân bay
Một số điểm mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ
EVFTA tác động thế nào đến thu ngân sách nhà nước?
12345678910...

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn