Loading ...

TB: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: MUA SẮM VĂN PHÒNG PHẨM DÙNG CHUNG CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

25 Tháng Mười 2021 - Ban Biên tập
Lượt xem: 5.249     Phản hồi: 0

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Văn phòng phẩm dùng chung cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm Văn phòng phẩm dùng chung cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

2. Giá gói thầu: 98.525.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu năm trăm hai mươi lăm ngàn đồng chẵn).

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2021.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2021.

6. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thông báo để các tổ chức, cá nhân biết tham dự thầuBÌNH LUẬN:Các tin khác

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 12 NĂM 2021
Thông báo về việc tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid-19
Thông báo lịch thi, danh sách ca thi, phòng thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021
Thông báo v/v bán thanh lý tài sản
TB: Mở lớp Nghiệp vụ Hải quan cơ bản khóa 07 theo hình thức trực tuyến (mã lớp: HQCB07-2021)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 11 NĂM 2021
Thông báo: Về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021
Thông báo: về việc lùi thời gian tổ chức thi kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2021
Thông báo: Tổng hợp xử lý ý kiến của Doanh nghiệp tại Hội nghị Phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp năm 2021
HƯỚNG DẪN THAM VẤN TRỊ GIÁ HẢI QUAN TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH BỆNH COVID-19
HƯỚNG DẪN KHAI BỔ SUNG PHÍ BẢN QUYỀN
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 10 NĂM 2021
TB: Tổ chức Lớp đào tạo bổ sung kiến thức dành cho nhân viên đại lý hải quan theo hình thức trực tuyến khóa 6
TB: KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO HIỂM CON NGƯỜI CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2021-2022
TB: kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm con người cho cán bộ công chức và hợp đồng lao động năm 2021-2022
12345678910...

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn