Loading ...

Thông báo v/v bán thanh lý tài sản

14 Tháng Mười Hai 2021 - BBT
Lượt xem: 204     Phản hồi: 0

THÔNG BÁO

Về việc bán thanh lý tài sản 


Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 782/QĐ-HQĐNg ngày 30/11/2021 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc thanh lý tài sản nhà nước.

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 12036/21/CTTĐ-VAAE-HCM ngày 13/12/2021 của Công ty cổ phần Giám định và thẩm định tài sản Việt Nam.

          Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thông báo bán tài sản thanh lý như sau:

1. Tài sản qua sử dụng cần thanh lý: (có danh mục kèm theo)

2. Hình thức bán thanh lý: Bán thanh lý tài sản theo hình thức chỉ định.

3. Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

          4. Thời gian đăng ký mua và xem tài sản từ ngày 14/12/2021 đến ngày    15/12/2021.

          5. Thủ tục đăng ký mua:

          - Đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua tài sản phải đăng ký trực tiếp bằng phiếu đăng ký mua tài sản, CCDC thanh lý

          - Phiếu đăng ký mua tài sản, CCDC thanh lý phải bỏ vào bì thư dán kín

          - Thời hạn cuối nhận phiếu đăng ký ngày 15/12/2021

          - Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng xem xét tổ chức bốc thăm chọn đơn vị, cá nhân người được quyền mua tài sản thanh lý theo hình thức chỉ định

          6. Giao và nhận tài sản thanh lý

          - Bên bán giao tài sản thanh lý tại kho của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

          - Bên mua nộp tiền mặt tại phòng Tài vụ Quản trị hoặc chuyển khoản vào 3713.0.1058729.00000 tại Kho bạc nhà nước Đà Nẵng và chuyển toàn bộ tài sản, CCDC thanh lý ra khỏi kho của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng trong vòng 02 ngày kể từ ngày hoàn tất việc mua bán tài sản, CCDC thanh lý./.


TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
DANH MỤC TÀI SẢN kèm theo.docx


BÌNH LUẬN:Các tin khác

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 12 NĂM 2021
Thông báo về việc tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid-19
Thông báo lịch thi, danh sách ca thi, phòng thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021
TB: Mở lớp Nghiệp vụ Hải quan cơ bản khóa 07 theo hình thức trực tuyến (mã lớp: HQCB07-2021)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 11 NĂM 2021
Thông báo: Về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021
Thông báo: về việc lùi thời gian tổ chức thi kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2021
Thông báo: Tổng hợp xử lý ý kiến của Doanh nghiệp tại Hội nghị Phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp năm 2021
HƯỚNG DẪN THAM VẤN TRỊ GIÁ HẢI QUAN TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH BỆNH COVID-19
HƯỚNG DẪN KHAI BỔ SUNG PHÍ BẢN QUYỀN
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 10 NĂM 2021
TB: Tổ chức Lớp đào tạo bổ sung kiến thức dành cho nhân viên đại lý hải quan theo hình thức trực tuyến khóa 6
TB: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: MUA SẮM VĂN PHÒNG PHẨM DÙNG CHUNG CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TB: KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO HIỂM CON NGƯỜI CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2021-2022
TB: kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm con người cho cán bộ công chức và hợp đồng lao động năm 2021-2022
12345678910...

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn