Loading ...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Vi phạm hành chính sắp có hiệu lực thi hành

22 Tháng Mười Hai 2021 - Vi Hồng
Lượt xem: 225     Phản hồi: 0

Ngày 01/01/2022 đến, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (uật số 67/2020/QH14) chính thức có hiệu lực thi hành. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Theo đó, Luật này có một số điểm mới đáng lưu ý như: Đối với nguyên tắc xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần, Khoản 2 Điều 1 Luật số 67 sửa đổi, bổ sung như sau: “Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng”. 

Để cụ thể hóa những nội dung chi tiết thi hành Luật số 67/2020/QH14, ngày 16/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thuế, hóa đơn; Hải quan; Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; Quản lý, sử dụng tài sản công; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Dự trữ quốc gia; Kho bạc Nhà nước; Kế toán, kiểm toán độc lập.

Nghị định số 102/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành cũng từ ngày 01/01/2022.

 

Bạn đọc có thể tra cứu Luật số 67/2020/QH14 và Nghị định số 102/2021/NĐ-CP trên Trang thông tin điện tử Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, mục thư viện văn bản.

 BÌNH LUẬN:

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn