Loading ...
Thủ tục Hải Quan

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 54/GSQL-GQ1 11/01/2021 THực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP Tổng cục Hải quan
2 66/HQĐNg-GSQL 08/01/2021 Trả lời kiến nghị của DN tại Hội nghị đối thoại HQ-DN năm 2020 Khác
3 63/VP-TH 31/12/2020 Trả lời vướng mắc, kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh, thành phố Tổng cục Hải quan
4 3735/TCHQ-GSQL 08/12/2020 Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA Tổng cục Hải quan
5 7475/TCHQ-GSQL 25/11/2020 Điều kiện được hưỡng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA Tổng cục Hải quan
6 3272/QĐ-TCHQ 24/11/2020 Ban hành Quy định kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container Tổng cục Hải quan
7 3115/QĐ-BKHCN 13/11/2020 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN về việc Công bố sản phẩm nhóm 2 thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ và ngang bộ
8 6389/TCHQ-GSQL 30/09/2020 Ghi trị giá FOB trên CO mấu D Tổng cục Hải quan
9 1475/QĐ-TCHQ 28/09/2020 Quyết định triển khai Hệ thống một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và Hệ thống quản lý, giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu đường hàng không tại Sân bay Quốc tế Nội Bài Tổng cục Hải quan
10 100/2020/NĐ-CP 28/08/2020 Nghị định về Kinh doanh hàng miễn thuế Chính Phủ
11 5575/TCHQ-GSQL 21/08/2020 Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA Tổng cục Hải quan
12 5079/TCHQ-GSQL 31/07/2020 TRiển khai Điều 4.11 Hiệp định EVFTA Tổng cục Hải quan
13 4885/TCHQ-TXNK 23/07/2020 Phân loại mặt hàng Ascorbyl Glucoside Tổng cục Hải quan
14 4166/TCHQ-GSQL 19/06/2020 Chứng từ xuất xứ trong Hiệp định CPTPP Tổng cục Hải quan
15 4166/TCHQ-GSQL 19/06/2020 Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP Tổng cục Hải quan
16 11/2020/TT-BCT 15/06/2020 Thông tư Quy định quy tắc Xuất xứ Hiệp định thương mại tự do VN và Liên minh Châu Âu (EVFTA) Bộ và ngang bộ
17 3778/TCHQ-GSQL 09/06/2020 Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan khi thành lập DNCX Tổng cục Hải quan
18 3778/TCHQ-GSQL 09/06/2020 Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan khi thành lập DN chế xuất Tổng cục Hải quan
19 3458/TCHQ-KTSTQ 28/05/2020 Chính sách thuế đối với sản phẩm sản xuất của DNCX bán vào thị trường nội địa Tổng cục Hải quan
20 3458/TCHQ-KTSTQ 28/05/2020 Chính sách thuế đối với sản phẩm sản xuất của DNCX bán vào thị trường nội địa Tổng cục Hải quan


Tổng số: 925  văn bản Trang : / 47 trang

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Trần Văn Anh, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn