Loading ...
Xử lý vi phạm hành chính

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 1842/QĐ-BTC 30/07/2014 Quyết định công bố TTHC mới/TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
2 7732/TCHQ-PC 24/06/2014 Xử lý hàng hóa NK không đạt chất lượng Tổng cục Hải quan
3 1292/GSQL-GQ1 18/12/2013 Giấy phép CITES nhập khẩu gỗ theo Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT Tổng cục Hải quan
4 208/2013/NĐ-CP 17/12/2013 Nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ Chính Phủ
5 190/2013/TT-BTC 12/12/2013 Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan Bộ Tài Chính
6 173/2013/TT-BTC 20/11/2013 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiên vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính Bộ Tài Chính
7 1732013/TT-BTC 20/11/2013 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiên vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính Bộ Tài Chính
8 166/2013/TT-BTC 15/11/2013 Thông tư quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế Bộ Tài Chính
9 176/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế Chính Phủ
10 163/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp Thủ tướng Chính Phủ
11 162/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên cá vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính Phủ
12 159/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản Chính Phủ
13 169/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia Chính Phủ
14 169/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia Chính Phủ
15 158/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo Chính Phủ
16 158/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo Chính Phủ
17 155/2013/NĐ-CP 11/11/2013 Nghị định qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Chính Phủ
18 157/2013/NĐ-CP 11/11/2013 Nghị định quy điịnh về xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Chính Phủ
19 153/2013/TT-BTC 31/10/2013 Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt dộng của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính Bộ Tài Chính
20 142/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Chính Phủ


Tổng số: 94  văn bản Trang : / 5 trang

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn