Loading ...

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 897/QĐ-HQĐNg 06/11/2019 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Khác
2 79/QĐ-HQĐNg 03/01/2019 Quyết định về việc ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019 - 2020 Khác
3 180/BHQ-ĐT 16/10/2013 Giao lưu trực tuyến về những điểm mới Luật hải quan sửa đổi. Khác
4 36/2013/QH13 20/06/2013 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cư trú Quốc Hội
5 30/2013/QH13 19/06/2013 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh Quốc Hội
6 29/2013/QH13 18/06/2013 Luật khoa học và công nghệ Quốc Hội
7 2048/QĐ-TCHQ 17/06/2013 Sửa đổi, bổ sung Bộ khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001;2008 ban hành kèm theo QĐ 2495/QĐ-TCHQ ngày 18/11/2011 Tổng cục Hải quan
8 617/QĐ-TCHQ 28/02/2013 Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của TCHQ giai đoạn 2013-2014 Tổng cục Hải quan
9 QT07-10 10/09/2012 Quy trình nội bộ gồm Quy trình đào tạo, Quy trình quản lý nguồn nhân lực, Quy trình cải tiến, Quy trình xét thi đua khen thưởng Khác
10 QT 06, QT11 27/08/2012 QT06: Quy trình hoạch định và xem xét của lãnh đạo QT11: Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng Khác
11 QT 01-05 10/08/2012 Các quy trình bắt buộc của HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 Khác
12 Sổ tay chất lượng 30/07/2012 Số tay chất lượng Khác
13 2024/TB-QUACERT 22/06/2012 Duy trì chứng nhận Khác
14 16/2012/QH13 21/06/2012 LUẬT QUẢNG CÁO Quốc Hội
15 13/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Quốc Hội
16 14/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Quốc Hội
17 14/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Quốc Hội
18 12/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT CÔNG ĐOÀN Quốc Hội
19 09/2012/QH13 18/06/2012 LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ Quốc Hội
20 06/2012/QH13 18/06/2012 LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI Quốc Hội


Tổng số: 46  văn bản Trang : / 3 trang

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn