Loading ...
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắt
79/QĐ-HQĐNg 03/01/2019 Quyết định về việc ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019 - 2020
897/QĐ-HQĐNg 06/11/2019 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
61/2010/QH12 24/11/2010 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM
62/2010/QH12 24/11/2010 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
63/2010/QH12 24/11/2010 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
64/2010/QH12 24/11/2010 LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
56/2010/QH12 15/11/2010 LUẬT THANH TRA
12/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT CÔNG ĐOÀN
16/2012/QH13 21/06/2012 LUẬT QUẢNG CÁO
14/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
14/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
13/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
10/2012/QH13 18/06/2012 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
06/2012/QH13 18/06/2012 LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI
09/2012/QH13 18/06/2012 LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
65/2011/QH12 29/03/2011 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
01/2012/UBTVQH13 22/03/2012 PHÁP LỆNH hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
05/2011/QH13 26/11/2011 Luật cơ yếu
58/2010/QH12 15/11/2010 Luật viên chức
29/2013/QH13 18/06/2013 Luật khoa học và công nghệ


Tổng số: 46  văn bản Trang : / 3 trang
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn