Loading ...
Số hiệu: 7544/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh TP
Ngày ban hành: 01/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/11/2016
Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Trích yếu / Tóm tắt: Quyết định v/v thay thế Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của UBND thành phốTẬP TIN ĐÍNH KÈM:
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn