Loading ...
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắt
3758/TCHQ-TXNK 28/07/2021 Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX
3778/TCHQ-GSQL 09/06/2020 Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan khi thành lập DN chế xuất
3778/TCHQ-GSQL 09/06/2020 Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan khi thành lập DNCX
3458/TCHQ-KTSTQ 28/05/2020 Chính sách thuế đối với sản phẩm sản xuất của DNCX bán vào thị trường nội địa
3458/TCHQ-KTSTQ 28/05/2020 Chính sách thuế đối với sản phẩm sản xuất của DNCX bán vào thị trường nội địa
3262./TXNK-CST 20/06/2018 Chính sách thuế đối với DN chế xuất
38 /2015/TT-BTC 25/03/2015 Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
2448/TCHQ-GSQL 23/03/2015 Hướng dẫn thủ tục hải quan
334/BKHCN-ĐTG 04/02/2015 NK máy móc, thiết bị có xuất xứ Trung Quốc từ khu phi thuế quan
08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
1093/GSQL-GQ3 11/08/2014 Mua bán hơi nước bão hòa khô
1842/QĐ-BTC 30/07/2014 Quyết định công bố TTHC mới/TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
9089/TCHQ-GSQL 22/07/2014 Thực hiện quy định Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP
880/GSQL-GQ1 27/06/2014 Thực hiện Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN
5993/TCHQ-GSQL 27/05/2014 Thanh lý tài sản của DNCX
4184/TCHQ-GSQL 18/04/2014 Về việc thực hiện quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ
1047/TCHQ-GSQL 27/01/2014 Thực hiện Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ
164/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
8105/TCHQ-GSQL 26/12/2013 Về việc nhập phế liệu từ DNCX, khu chế xuất và khu phi thuế quan
7700/TCHQ-GSQL 13/12/2013 Tổng hợp, giải đáp vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC


Tổng số: 37  văn bản Trang : / 2 trang
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn