Loading ...
Văn bản Luật

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 61/2020/QH14 17/06/2020 LUẬT ĐẦU TƯ 2020 Quốc Hội
2 38/2019/QH14 13/06/2019 LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019 Quốc Hội
3 107/2016/QH13 19/04/2016 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Quốc Hội
4 107/2016/QH13 06/04/2016 THE LAW ON EXPORT AND IMPORT DUTIES Chính Phủ
5 106/2016/QH13 06/04/2016 LAW ON AMENDING, SUPPLEMENTING TO A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON VALUE ADDED TAX, THE LAW ON EXCISE TAX AND THE LAW ON TAX ADMINISTRATION Chính Phủ
6 93/2015/QH13 25/11/2015 Luật Tố tụng hành chính Quốc Hội
7 84/2015/QH13 25/06/2015 Luật An toàn, Vệ sinh lao động Quốc Hội
8 73/2014/QH13 27/11/2014 Luật công an nhân dân Quốc Hội
9 69/2014/QH13 26/11/2014 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp Quốc Hội
10 71/2014/QH13 26/11/2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế Quốc Hội
11 66/2014/QH13 25/11/2014 Luật Kinh doanh bất động sản Quốc Hội
12 65/2014/QH13 25/11/2014 Luật nhà ở Quốc Hội
13 64/2014/QH13 25/11/2014 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự Quốc Hội
14 62/2014/QH13 24/11/2014 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Quốc Hội
15 63/2014/QH13 24/11/2014 Luật tổ chức Viện kiểm soát nhân dân Quốc Hội
16 61/2014/QH13 21/11/2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam Quốc Hội
17 58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội Quốc Hội
18 60/2014/QH13 20/11/2014 Luật Hộ tịch Quốc Hội
19 59/2014/QH13 20/11/2014 Luật căn cước công dân Quốc Hội
20 54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan Quốc Hội


Tổng số: 74  văn bản Trang : / 4 trang
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn