Loading ...
Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai
Ngày đăng: 25/02/2020 3:39:56 CH      Tác giả: Sưu tầm
Lượt xem: 980    Phản hồi:
Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai Ban hành tại Quyết định 272/QĐ-BTC ngày 14/02/2012 ...
Thông báo phát hành Biên lai
Ngày đăng: 25/02/2020 11:24:00 SA      Tác giả: Sưu tầm
Lượt xem: 1.001    Phản hồi:
Thông báo phát hành Biên lai Ban hành tại Quyết định 272/QĐ-BTC ngày 14/02/2012 ...


  Tổng số 183 Trang / 19 trang

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn