Loading ...
CHUYÊN MỤC
KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP CỤC HẢI QUAN ĐÀ NẴNG
Phòng Tài vụ ‐ Quản trị
Ngày đăng: 13/08/2015 11:24:50 SA      Tác giả: Phòng Tài vụ ‐ Quản trị
Lượt xem: 3.751    Phản hồi:
Phòng Tài vụ ‐ Quản trị được tách ra từ Văn phòng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng theo Quyết định số 496/QĐ‐HQĐNg ngày 03/10/2008 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc điều động và bố trí nhân sự Phòng Tài vụ ‐ Quản trị. ...
Phòng Giám sát quản lý về Hải quan
Ngày đăng: 13/08/2015 11:00:10 SA      Tác giả: Phòng Giám sát quản lý về Hải quan
Lượt xem: 3.776    Phản hồi:
Phòng Giám sát quản lý về Hải quan thuộc Cục Hải quan TP. Đà Nẵng được thành lập vào tháng 6/2010 trên cơ sở Phòng Nghiệp vụ trước đây theo Quyết định số 1027/QĐ‐BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. ...
Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm
Ngày đăng: 13/08/2015 10:36:27 SA      Tác giả: Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm
Lượt xem: 3.903    Phản hồi:
Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm có tiền thân là Phòng Tham mưu xử lý vi phạm và thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan, được thành lập theo quyết định 1141/QĐ‐TCHQ ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Tổng cục Hải quan. ...
Đội Kiểm soát phòng, chống Ma túy
Ngày đăng: 13/08/2015 10:07:30 SA      Tác giả: Đội Kiểm soát phòng, chống Ma túy
Lượt xem: 4.649    Phản hồi:
Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan TP.Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 16/2007/QĐ‐BTC ngày 20/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và đi vào hoạt động từ ngày 11/6/2007 theo Thông báo số 647 /TB‐HQĐNg‐TCCB ngày 08/6/2007 của Cục Hải quan Tp Đà Nẵng. ...
Đội Kiểm soát Hải quan
Ngày đăng: 13/08/2015 9:50:24 SA      Tác giả: Đội Kiểm soát Hải quan
Lượt xem: 4.534    Phản hồi:
Đội Kiểm soát Hải quan (KSHQ) được thành lập ngay khi Chi cục Hải quan tỉnh Quảng NamĐà Nẵng (tiền thân của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng ngày nay) được thành lập. ...
Văn phòng Cục
Ngày đăng: 13/08/2015 9:42:38 SA      Tác giả: Văn phòng Cục
Lượt xem: 3.873    Phản hồi:
Sau ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975). Ngày 03/11/1975 Chi cục Hải quan Quảng Nam‐Đà Nẵng, nay là Cục Hải quan TP. Đà Nẵng được thành lập; lúc này chỉ có 2 đến 3 công chức làm nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo về công tác hành chính quản trị của Chi cục. Đến nay biên chế của Văn phòng là 23 ngườ ...
Chi cục Kiểm tra sau thông quan
Ngày đăng: 13/08/2015 9:33:47 SA      Tác giả: Chi cục Kiểm tra sau thông quan
Lượt xem: 5.226    Phản hồi:
Chi cục Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) được thành lập theo Quyết định số 34/QĐ‐ TCCB ngày 06/6/2006 của Bộ Tài chính (tiền thân là Phòng KTSTQ thành lập ngày 02/5/2003). ...
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng
Ngày đăng: 13/08/2015 9:26:11 SA      Tác giả: Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng
Lượt xem: 12.734    Phản hồi:
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng là một trong hai chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan TP Đà Nẵng. Tính đến ngày 15/5/2015, Chi cục có 51 công chức và 10 nhân viên hợp đồng lao động. Bộ máy tổ chức gồm có 03 đội và 01 tổ kiểm soát ma tuý chuyên trách. ...
Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng
Ngày đăng: 13/08/2015 9:12:05 SA      Tác giả: Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng
Lượt xem: 8.456    Phản hồi:
Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng đa không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy để hoạt động có hiệu quả, nâng cao về chất lượng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. ...
Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Hòa Khánh – Liên Chiểu
Ngày đăng: 13/08/2015 8:50:34 SA      Tác giả: Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Hòa Khánh – Liên Chiểu
Lượt xem: 9.718    Phản hồi:
Chi cục Hải quan Khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh – Liên Chiểu được thành lập theo Quyết định số 500/QĐ‐TCCB ngày 06/12/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. ...


  Tổng số 17 Trang / 2 trang

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn