Loading ...
CHUYÊN MỤC
KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP CỤC HẢI QUAN ĐÀ NẴNG

Kho bạc - Hải quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thu NSNN

12 Tháng Tám 2015 - Ông VŨ MẠNH CƯỜNG, Giám đốc Kho bạc Tp. Đà Nẵng
Lượt xem: 3.099     Phản hồi: 0

Thuế, phí, lệ phí,… là những khoản thu chủ yếu của Ngân sách nhà nước (NSNN). Việc tập trung nhanh, đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản thu này vào NSNN nhằm góp phần đảm bảo cho Ngân sách thực hiện đúng vai trò chi tiêu của Nhà nước, tham gia điều tiết nền kinh tế xã hội và một số vai trò khác là hết sức quan trọng. Vì vậy, công tác tổ chức thu và hạch toán các khoản thu NSNN là nhiệm vụ hàng đầu của cơ quan tài chính các cấp; đặc biệt là ngành Thuế, Hải quan và hệ thống KBNN.

          Chính vì vậy, để phục vụ tốt nhất cho các cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, trong nhiều năm qua các ngành được nhà nước giao nhiệm vụ tổ chức thu ngân sách nhà nước nói chung và Kho bạc nhà nước Đà Nẵng cũng như Cục Hải quan Đà Nẵng nói riêng đa có nhiều nỗ lực trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ; là đơn vị cùng thuộc Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và Cục Hải quan luôn song hành cùng nhau, có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác phối hợp thu NSNN, tập trung nhanh, đầy đủ, chính xác, an toàn các khoản thu vào NSNN và luôn hướng đến sự thuận tiện nhất cho người nộp thuế. Đặc biệt, từ năm 2011, thực hiện Kế hoạch của Bộ Tài chính về triển khai Dự án Hiện đại hóa thu, nộp NSNN và quy trình phối hợp thu NSNN giữa Hải quan Kho bạc Nhà nước Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; đồng thời với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN của KBNN, quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của NSNN do cơ quan Hải quan quản lý; KBNN Đà Nẵng đa phối hợp với Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và các Ngân hàng Thương mại nhận ủy nhiệm tổ chức ký kết thỏa thuận phối hợp và ủy nhiệm thu thuế xuất nhập khẩu.

 

 

Lễ ký kết thõa thuận phối hợp thu NSNN giữa HQ Đà Nẵng - Kho bạc Đà Nẵng và Ngân hàng BIDV.

 

 

          Qua hơn 04 năm thực hiện phối hợp ủy nhiệm thu các khoản thuế, phí, lệ phí do cơ quan Hải quan quản lý qua các Ngân hàng thương mại đã mang lại những kết quả đáng khích lệ, góp phần cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN. Mục tiêu chiến lược phát triển của hai ngành Hải quan Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 đều hướng đến hiện đại hóa quản lý thu nộp NSNN, góp phần nâng cao trình độ, năng lực quản lý thuế. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ và sự cộng hưởng trong mục tiêu chiến lược phát triển, hai ngành xác định sẽ luôn đồng hành, phối kết hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thu nộp thuế và quản lý nguồn thu, góp phần cùng toàn thành phố hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN hàng năm.BÌNH LUẬN:

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn