Loading ...
CHUYÊN MỤC
KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP CỤC HẢI QUAN ĐÀ NẴNG

Phòng Quản lý Rủi ro

12 Tháng Tám 2015 - Phòng Quản lý Rủi ro
Lượt xem: 1.788     Phản hồi: 0

 Phòng Quản lý rủi ro được thành lập và phòng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/9/2010. Hiện nay phòng được biên chế 8 đồng chí trong đó có 3 đồng chí lãnh đạo.


 

          Phòng Quản lý rủi ro là đầu mối tham mưu cho Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về công tác quản lý rủi ro với chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức thu thập thông tin, xây dựng, quản lý, sử dụng hồ sơ quản lý rủi ro và hồ sơ quản lý doanh nghiệp trong hoạt động nghiệp vụ hải quan theo phân cấp trên địa bàn Cục Hải quan tỉnh; Xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đo lường, đánh giá quá trình chấp hành pháp luậtcủa tổ chức, cá nhan tham gia hoạt động hảỉ quan trên địa bàn; Xây dựng, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí phân tích; quản lý, theo dõi, đánh giá việc áp dụng tiêu chí phân tích trong phạm vi Cục Hải quan tỉnh theo phân cấp; Quản lý và thực hiện cập nhật, khai thác, truyền nhận dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro theo phân cấp; Điều phối, theo dõi, đánh giá hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro trong phạm vi Cục, thực hiện chế độ báo cáo theo qui ịnh, tham mưu điều chỉnh, bổ sung các chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiẹu quả áp dụng quản lý rủi ro.

          Trong những năm qua, Phòng Quản lý rủi ro đa tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trong đó đáng chú ý là việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý rủi ro trên toàn Cục phù hợp với tình hình thực tế, tổ chức thu thập hồ sơ doanh nghiệp, hồ sơ rủi ro và xây dựng doanh nghiệp trọng điểm phục vụ cho việc đánh giá xếp hạng doanh nghiệp và việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

          Bên cạnh đó, Phòng Quản lý rủi ro còn tham mưu cho Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng thương mại tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng. Quy chế đa quy định mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục trong việc thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin và áp dụng quản lý rủi ro, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp việc không tuân thủ pháp luật về hải quan trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải trên địa bàn. Điều quan trọng là nhờ quản lý rủi ro có thể xác định trọng điểm các đối tượng tiềm ẩn nguy cơ cao về buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, gây thất thu ngân sách, để từ đó cơ quan hải quan có biện pháp xử lý ngăn ngừa hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan…

          Trên cơ sở thông tin quản lý rủi ro, Phòng Quản lý rủi ro đa chủ động phối hợp với các chi cục phát hiện và ngăn chặn một số vụ buôn lậu, gian lận thương mại tiềm ẩn đạt hiệu quả. Thời gian tới đơn vị tiếp tục phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần cùng Cục hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm. BÌNH LUẬN:

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn