Loading ...
CHUYÊN MỤC
KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP CỤC HẢI QUAN ĐÀ NẴNG

Văn phòng Cục

13 Tháng Tám 2015 - Văn phòng Cục
Lượt xem: 3.849     Phản hồi: 0

 Sau ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975). Ngày 03/11/1975 Chi cục Hải quan Quảng NamĐà Nẵng, nay là Cục Hải quan TP. Đà Nẵng được thành lập; lúc này chỉ có 2 đến 3 công chức làm nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo về công tác hành chính quản trị của Chi cục. Đến nay biên chế của Văn phòng là 23 người.

 

          Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có nhiều thay đổi, biến động về tổ chức và biên chế, nhưng đơn vị đa thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp báo cáo, phối hợp tốt với các đơn vị thuộc, trực thuộc trong công tác thông tin, phục vụ kịp thời cho Lãnh đạo Cục trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành; xây dựng chương trình kế hoạch công tác hàng quý, 6 tháng, năm, kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền, kế hoạch cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đánh giá chỉ số hoạt động hải quan; tham mưu ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ; phong trào tiết kiệm điện, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, áp dụng hệ thống ISO…;

          Hàng năm, đã tham mưu thực hiện hàng trăm lượt báo cáo định kỳ và đột xuất, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tốt công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế, tuyên ngôn phục vụ khách hàng. Tham mưu thực hiên tốt công tác Văn thư, lưu trữ, các quy định về bảo mật, hàng năm tiếp nhận hàng chục ngàn công văn đi, đến; tham mưu Cục tổ chức tiêu hủy hàng trăm mét giá tài liệu hết giá trị; tiếp nhận hàng trăm hồ sơ của các Chi cục vào kho lưu trữ, phục vụ khai thác, tra tìm hàng nghìn lượt hồ sơ tài liệu lưu trữ cho các đơn vị phục vụ công tác chuyên môn; hàng năm tổ chức kiểm tra công tác văn phòng, công tác bảo vệ BMNN, xây dựng cơ quan, đơn vị chuẩn văn hóa tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục, tham mư thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của Cục theo tiêu chuẩn 9001:2008 và theo mô hình khung của Tổng cục Hải quan; đảm bảo công tác hậu cần, phục vụ; quản lý phương tiện; điện nước; bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo khu vực cơ quan xanh, sạch, đẹp. Công tác thông tin cơ yếu đảm bảo liên lạc thông suốt phục vụ cho lãnh đạo trong lãnh đạo, chỉ đạo;

         

          Đặc biệt với chức năng của văn phòng trong những năm qua đa thực hiện tốt công tác hậu cần, thực hiện tốt các công việc để đảm bảo tổ chức tốt các Hội nghị của ngành và của Cục. Với sự nỗ lực của toàn thể CBCC và kết quả công tác đa đạt được, hàng năm Lãnh đạo Cục và Hội đồng thi đua khen thưởng đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị, xét đề nghị công nhận tập thể Lao động xuất sắc liên tục, nhiều cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở và cấp ngành Tài chính, nhiều đồng chí được tặng Bằng khan của Bộ Tài chính, Giấy khen của TCHQ và của Cục, năm 2013, Văn phòng Cục vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tằng Bằng khen đa có thành tích từ năm 2010 đến 2012 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Trong thời gian tới, phát huy truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển, CBCC,NV Văn phòng Cục sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thi đua hơn nữa để góp phần vào xây dựng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng là đơn vị dẫn đầu Hải quan các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. BÌNH LUẬN:

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn