Loading ...
CHUYÊN MỤC
KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP CỤC HẢI QUAN ĐÀ NẴNG

Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm

13 Tháng Tám 2015 - Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm
Lượt xem: 3.883     Phản hồi: 0

 Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm có tiền thân là Phòng Tham mưu xử lý vi phạm và thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan, được thành lập theo quyết định 1141/QĐTCHQ ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Tổng cục Hải quan.

 

          Phòng có chức năng, nhiệm vụ là tham mưu cho Cục trưởng về các măt công tác: phòng chống, buôn lậu; xử lý các vụ vi phạm hành chính và hình sự thuộc thẩm quyền Cục trưởng; thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan; tuyên truyền hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế; công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả; phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan để phòng chống khủng bố, rửa tiền trong lĩnh vực hải quan; công tác pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính.

          Kể từ khi thành lập đến nay, Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm đa cũng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong học tập, lao động và sáng tạo; tập trung trí tuệ để phát triển về mọi mặt nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.  Phòng đa xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, trong sạch và vững mạnh; chủ động thu thập thông tin, tham mưu cho Cục trưởng xây dựng phương án, kế hoạch nhằm thực hiện tốt công kiểm soát hải quan, xử lý vi phạm pháp luật hải quan và các lĩnh vực khác có liên quan; đặc biệt phòng đa tham mưu cho Cục trưởng chỉ đạo thực hiện hoặc phối hợp thực hiện tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm có nhiều tình tiết nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong phạm vi địa bàn hoạt động của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và du lịch của thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.

 

          Với những kết quả ấy, Phòng đa nhận được nhiều hình thức khen thưởng xứng đáng, tiêu biểu là Huân chương Lao động hạng 3 do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng, vì đa có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

          Trong thời gian tới, Phòng sẽ kế thừa, phát huy những truyền thống và kết quả đạt được, tiếp tục xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác hải quan trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển. BÌNH LUẬN:

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn