Loading ...
CHUYÊN MỤC
KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP CỤC HẢI QUAN ĐÀ NẴNG

Phòng Tài vụ ‐ Quản trị

13 Tháng Tám 2015 - Phòng Tài vụ ‐ Quản trị
Lượt xem: 3.728     Phản hồi: 0

        Phòng Tài vụ - Quản trị được tách ra từ Văn phòng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng theo Quyết định số 496/QĐHQĐNg ngày 03/10/2008 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc điều động và bố trí nhân sự Phòng Tài vụ Quản trị.

          Phòng Tài vụ Quản trị thực hiện chức năng tham mưu công tác quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo Quyết định số 1170/QĐTCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố. Hiện nay, Phòng Tài vụ Quản trị có biên chế là 10 đồng chí (trong đó 07 nữ và 03 nam) đều có trình độ đại học. Tất cả các cán bộ công chức Phòng đều có năng lực, kinh nghiệm và nhiệt tình trong công tác được phân bổ theo các bộ phận chuyên môn phù hợp.

          Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao của Phòng, cán bộ công chức trong đơn vị đa làm tốt công tác tham mưu tài chính, mua sắm, xây dựng cơ bản cho lãnh đạo Cục theo đúng nguyên tắc, đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Cục, đảm bảo thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phục vụ tốt yêu cầu trang thiết bị để đáp ứng công tác hiện đại hóa của Cục và của ngành. Các hình thức khen thưởng của Phòng Tài vụ Quản trị trong các năm qua: Tập thể lao động xuất sắc năm 2009 theo Quyết định số 696/QĐBTC ngày 01/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo Quyết định số 1949/QĐBTC ngày 15/8/2011; Tập thể lao động xuất sắc năm 2011. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1356/QĐTTg ngày 24/9/2012. Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng ba theo Quyết định số 1940/QĐCTN ngày 11/8/2014.

 

          Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Hải quan Việt Nam, CBCC Phòng Tài vụ Quản trị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng nỗ lực trong công tác tham mưu, thực hiện tốt công tác tài chính góp phần thực hiện thành công kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hóa Hải quan giai đoạn 20152020 với mục tiêu phấn đấu bắt kịp với trình độ hải quan khu vực và quốc tế, phấn đấu trở thành lực lượng chuyên nghiệp, chuyên sâu, áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro, trang bị kỹ thuật hiện đại.

 BÌNH LUẬN:

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn