Hải quan Đà Nẵng phối hợp tốt với cơ quan thuế trong thu NSNN

 Dưới góc độ của cơ quan quản lý nhà nước về thuế và hải quan, nhiều năm qua, hai đơn vị đa cùng nỗ lực phấn đấu, chia sẻ và đồng hành xuyên suốt quá trình triển khai nhiệm vụ. Mặc dù có chức năng và nhiệm vụ khác nhau nhưng Cục Thuế và Cục Hải quan đều phải nỗ lực phấn đấu, triển khai các giải pháp quản lý tại đơn vị để hoàn thành mục tiêu chung của thành phố. Tạo môi trường kinh doanh ổn định, thu hút đầu tư: Đối với các doanh nghiệp vừa hoạt động nội địa, vừa hoạt động XNK thì một chính sách thuế thống nhất, xuyên suốt từ khâu đầu vào đến khâu quyết toán đầu ra sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh thuận lợi và bền vững. Khi đó doanh nghiệp sẽ góp phần giải quyết việc làm, đóng góp nguồn thu thuế, phát triển kinh tế địa phương và thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.

          Để đạt được điều này, cơ quan Thuế và Hải quan cần thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, thủ tục và không ngừng cải cách thủ tục hành chính để giảm thiểu thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Làm thế nào đề người nộp thuế am hiểu, nắm bắt kịp thời những thay đổi của chính sách thuế nói riêng cũng như các chính sách quản lý của Nhà nước nói chung, đó là trách nhiệm và cũng là mục tiêu chung mà các cơ quan quản lý nhà nước hướng đến ‐ Góp phần làm cho ngành tài chính của Việt Nam ngang bằng môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết 19/2014/NQ‐CP và 19/2015/NQ‐CP nêu trên, từ đầu năm 2014 đến nay, Chính phủ đa ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về thuế và hải quan theo hướng thông thoáng và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và tổ chức, cá nhân làm thủ tục hải quan.


Hội nghị triển khai Thông tư về Hoàn thuế GTGT.          

         Rất nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đòi hỏi CBCC của Cục Thuế và Cục Hải quan phải nắm bắt, cập nhật kịp thời để triển khai thực hiện hiệu quả, đạt mục tiêu mà các Nghị quyết đa đưa ra. Mong rằng với sự nỗ, lực nhiệt tình của mỗi CBCC kết hợp với những cải cách về chế độ, chính sách, thủ tục hành chính và sự đầu tư hiện đại hóa thì trong tương lai không xa, ngành tài chính của Việt Nam sẽ ngang bằng với các nước trong khu vực và trên thế giới.

          Trong 40 năm qua hai ngành Hải quan, Thuế luôn có sự phối hợp tốt trong công tác quản lý thu ngân sách, cùng chung mục đích vì sự phát triển kinh tế địa phương, thực hiện tốt công tác quản lý Thuế, quản lý Hải quan trên địa bàn. Cán bộ, công chức thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong công tác, thể thao,văn hóa...Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Hải quan TP.Đà Nẵng, thay mặt Cục Thuế TP. Đà Nằng tôi chúc Hải quan Đà Nẵng luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, thực hiện thắng lợi chương trình cải cách hiện đại hóa Hải quan đề ra. Chúc sự phối kết hợp trong công tác quản lý thu ngân sách giữa hai ngành luôn chặt chẽ hiệu quả.