Hải quan Đà Nẵng triển khai giải pháp họp trực tuyến trong tình hình dịch Covid-19

Trong tình hình dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp và dự báo còn ảnh hưởng lâu dài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã triển khai giải pháp họp trực tuyến thông qua hệ thống Microsoft Teams để kịp thời chỉ đạo xử lý công tác chuyên môn nghiệp vụ đồng thời đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19.


Ảnh: Điểm cầu trung tâm Hải quan Đà Nẵng tại buổi Hội nghị giao ban trực tuyến

Bên cạnh việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục chủ động xây dựng phương án làm việc, triển khai các biện pháp để vừa đảm bảo an toàn cho CBCC-NV, cộng đồng doanh nghiệp, vừa đảm bảo thông quan hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh.

Để đảm bảo xuyên suốt trong công tác chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, giám sát trực tuyến, hệ thống Công nghệ thông tin…, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thông suốt Hội nghị giao ban trực tuyến, họp trực truyến Ban chấp hành Đảng bộ Cục thông qua hệ thống Microsoft Teams để kịp thời chỉ đạo xử lý công tác chuyên môn nghiệp vụ đồng thời đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 26/8/2020, Cục tiếp tục triển khai các họp trực tuyến rà soát quy trình nghiệp vụ của Chi cục HQCK Sân bay quốc tế Đà Nẵng và các cuộc họp quan trọng khác nhằm đảm bảo tiến độ kế hoạch công tác triển khai trong năm 2020.