Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công

Nhằm đánh giá, khảo sát chất lượng hài lòng của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và giải quyết thủ tục hải quan của cơ quan hải quan đối với các cá nhân, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn.

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng kính đề nghị các cá nhân, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp có thực hiện thủ tục tại đơn vị quan tâm đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công thông qua các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ trang Web: https://cchc.danang.gov.vn/ 

Bước 2: Chọn chức năng “Đánh giá cung ứng DVC”  -> “Cơ quan Trung ương”  -> “Cục Hải quan Đà Nẵng”

Bước 3: Chọn Chi cục Hải quan được đánh giá

Bước 4: Nhập nội dung đánh giá:

-  Số di động của bạn (vui lòng gõ đúng thông tin để Viên Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng lựa chọn ngẫu nhiên để điện thoại kiểm tra thông tin đã đánh giá).

-   Đánh giá mức độ hài lòng.

Bước 5: Nhập mã an toàn và chọn “Gửi đánh giá”

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng chân thành cảm ơn sự hợp tác và quan tâm thực hiện của các cá nhân, tổ chức!