KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 01 NĂM 2021

 Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 01 năm 2021 như sau: