Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định về kiểm tra chuyên ngành (phiên bản ngày 22/3/2021)

Trên cơ sở cuộc họp trực tuyến ngày 18/3/2021, Tổng cục Hải quan đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Nghị định quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm  tra an toàn thực phẩm.

Để hoàn thiện dự thảo Nghị định, Cục Hải quan TP Đà Nẵng mong muốn nhận được thêm nhiều ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp để khi Nghị định được ban hành sẽ thực sự là bước cải tiến lớn trong công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu (đính kèm dự thảo)

Ý kiến tham gia xin gởi về hộp thư điện tử: Gsqldanang@customs.gov.vn trước ngày 24/3/2021.

Trân trọng!