Hải quan Đà Nẵng vượt thu NSNN nhờ nỗ lực tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Trước những tác động trực tiếp của dịch Covid 19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động XNK trên địa bàn quản lý, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo hoạt động của DN, tạo thuận lợi DN trong hoạt động XK, NK.

9 tháng đầu năm 2021, Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã chủ động, tích cực thực hiện tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật cũng như văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của TCHQ liên quan đến chính sách quản lý hàng hóa XNK thông qua các hình thức như: Tổ chức Hội nghị đối thoại, tổ chức đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp để cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, hiểu đúng, tự giác chấp hành, thực hiện đúng, hạn chế thấp nhất việc vi phạm.


Công chức Hải quan Cảng Đà Nẵng làm thủ tục Hải quan trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 (Ảnh: Sơn Nguyễn)

Bên cạnh đó, Cục chủ động thu thập thông tin, đánh giá quá trình hoạt đông của DN, đánh giá mức độ tuân thủ doanh nghiệp, rà soát kết quả phân luồng vàng, đỏ từ đó để xem xét hạ mức phân luồng đối với các doanh nghiệp chấp hành tốt, không vi phạm.

Nhằm kịp thời hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc của DN trong quá trình làm thủ tục hải quan bằng hình trực tiếp, bằng văn bản hoặc thông qua chuyên mục tư vấn trên website, Cục đã thành lập Tổ giải quyết vướng mắc để hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp đặc biệt là trong thời gian rất nhiều doanh nghiệp hỏi về thủ tục hải quan trong tình trạng thành phố Đà Nẵng phong tỏa cứng.

Với những nỗ lực trên, mặc dù trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã đạt và vượt thu NSNN. Tính đến ngày 20/9, số thu thuế XNK là 3.620,22 tỷ đồng, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm 2020 và vượt hơn 2% so với chỉ tiêu giao.