Nội dung chi tiết câu hỏi và Giải đáp
THÔNG TIN ĐƠN VỊ GỬI CÂU HỎI

Người gửi: nguyễn kiều an
Email người gửi: n_an@hatsuta.co.jp

CÂU HỎI TƯ VẤN

Lĩnh vực : Chính sách thuế
Tiêu đề góp ý: MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày gửi: 14/03/2020
Nội dung hỏi: Xin chào tổ tư vấn. Công ty chúng tôi là công ty có vốn đầu tư 100% Nhật Bản, thuộc loại hình sản xuất -xuất khẩu. Và công ty chúng tôi được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư do có dự án thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư ( Khu công nghệ Cao Đà Nẵng )theo điều 8 nghị định 04/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018. Vậy trước khi nhập khẩu máy móc thiết bị để tạo tài sản cố định về, chúng tôi cần làm những hồ sơ gì để được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo nghị định trên. Và các máy móc thiết bị mà chúng tôi nhập về trong nước chưa sản xuất được. Vậy công ty chúng tôi có được hưởng ưu đãi về thuế Giá trị gia tang không ạ? Mong nhận được sự tư vấn cuát quý cơ quan. Công ty Xin chân thành cám ơn.
TRẢ LỜI TƯ VẤN

Người trả lời: sonnq@customs.gov.vn
Ngày trả lời: 19/03/2020
Nội dung trả lời:

 Câu hỏi của Công ty, chúng tôi trả lời như sau:

1. Về chính sách thuế:

a. Thuế Nhập khẩu

Căn cứ khoản 11 điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 quy định:

“Điều 16. Miễn thuế

11. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:

a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.”

Như vậy, trường hợp dự án đầu tư của Công ty thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì khi nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu.

b. Thuế GTGT

Căn cứ khoản Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

17. Hàng hoá thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong các trường hợp sau:

a) Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;

b) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt;

Để xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu quy định tại khoản này, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan các hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; Danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành…”

Trường hợp hàng hoá của Công ty nhập khẩu tạo tài sản cố định đáp ứng các quy định nêu trên thì thuộc đối tượng được không chịu thuế GTGT và ngược lại.

2. Hồ sơ thủ tục miễn thuế

Hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu nêu trên, trước khi làm thủ tục đăng ký tờ khai nhập khẩu, Công ty phải đăng ký Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Hiện tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng giao cho Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công thực hiện đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế.

Đề nghị công ty tham khảo các quy định trên và liên hệ Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công để được hướng dẫn cụ thể.

Cảm ơn đã gửi câu hỏi cho chuyên mục tư vấn hải quan./.